Breaking News
Home » ΕΙΔΗΣΕΙΣ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ-ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ-ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ


Συνδυασμός <ΕΝΟΤΗΤΑ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ>

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Μονεμβασιάς
Ιστοσελίδα: http://www.trixilis.gr
E-mail: info@trixilis.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ

Αγαπητές συνδημότισσες και συνδημότες,

Η πόλη των Μολάων είναι η έδρα και η πύλη εισόδου του Νέου Δήμου. Διοικητικό και εμπορικό κέντρο, κατέχει δεσπόζουσα θέση ως προς τη συγκρότηση και την προοπτική ανάπτυξής του. Εδώ θα λειτουργήσουν όλες οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
Είμαι επαγγελματίας στην πόλη των Μολάων επί 20 συναπτά έτη, κάτι που μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω την πόλη και την εξέλιξή της, να δώσω δουλειά σε πολλούς εργαζόμενους και να συναλλαγώ με τους περισσότερους επαγγελματίες και κατοίκους της. Σε μια πόλη στην οποία βρίσκεται μέρος της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, είναι φυσικό και λογικό να επιζητώ και να προσπαθώ για την ανάπτυξή της.
Οι τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Μολάων, Ελιά, Κουπιά, Μεταμόρφωση, Πάκια, Συκιά καθεμιά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, θα τύχει ανάλογης προσοχής και ενδιαφέροντος.
Ζητώ να μας εμπιστευθείτε με την ψήφο σας στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου, γιατί εμείς κάνουμε πράξη τις εξαγγελίες μας. Έργα υποδομής, οργάνωση Δήμου, αγροτικά θέματα, τουριστική ανάπτυξη, κάτι που εύκολα διαπιστώνεται από αυτά που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας.
Παρακάτω αναφέρονται οι προτεραιότητες που θέτει ο συνδυασμός μας για τη Δημοτική Ενότητα των Μολάων. Εκτός αυτών, θα υλοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα δράσεων που καλύπτει όλους τους τομείς.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ:

1. Απόκτηση-αγορά χώρου και εκπόνηση μελέτης για την ανέγερση Δημαρχείου Διοικητηρίου για τη στέγαση όλων των κεντρικών υπηρεσιών στην έδρα του Δήμου, την πόλη των Μολάων.

2. Ορθολογική και αποτελεσματική συγκρότηση του Δήμου για την εύρυθμη λειτουργία του από 1/1/2011. Άμεση εξυπηρέτηση του Δημότη, ο οποίος πρέπει να αισθάνεται σαν τιμώμενο πρόσωπο, όταν προσέρχεται στο Δήμο.

3. Ίδρυση των 10 υπηρεσιακών μονάδων που προβλέπει ο Καλλικράτης στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, για την καλύτερη λειτουργία του Δήμου. Απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας για τα έργα του ΕΣΠΑ.

4. Συνέχιση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως:
α) Βιολογικός καθαρισμός-αποχετευτικό σύστημα
β) Διανοίξεις-ασφαλτοστρώσεις δρόμων και λοιπών έργων υποδομής στην επέκταση του σχεδίου πόλης.
γ) Ανάπλαση περιοχής Μπράμου
δ) Περιμετρικός δρόμος Γηροκομείου
ε) Ανάπλαση Λάρνακα κ.α.
στ) Ηλεκτροφωτισμός δημοτικού σταδίου
ζ) Χρηματοδότηση εγκεκριμένων μελετών υποδομών της πόλης.

Διεκδικούμε:
α) Την επαναδημοπράτηση του κλειστού Γυμναστηρίου από τη Γ.Γ.Α.
β) Την ανακατασκευή του κτιρίου του παλαιού Δημαρχείου για τη στέγαση της Δημοσίας Ρουμανείου Βιβλιοθήκης από το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με την εκπονηθείσα από το Δήμο μελέτη.

5. Εκπόνηση μελέτης και θεσμοθέτηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και συσχέτισή του με τα ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ των άλλων Δημοτικών Ενοτήτων, ώστε να καθορισθούν χρήσεις γης, ρύθμιση του αστικού, περιαστικού και εξωαστικού χώρου, πολεοδομήσεις, αναβαθμίσεις οικισμών, ειδικοί όροι δόμησης κ.α.

6. Υποστήριξη-Δυναμική και διαχρονική, επέκταση και βελτίωση του Νοσοκομείου Μολάων.

7. Συντήρηση και κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων, εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, επιμορφώσεις.

8. Στήριξη των Αγροτών μέσα από αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών με νέες ποικιλίες, Σχέδια Βελτίωσης, παραγωγή και προώθηση ποιοτικών προϊόντων ελαιολάδου, εσπεριδοειδών, ξηρών σύκων, κρασιού (Μαλβαζίας Οίνος), Αγροτική Οδοποιία.

9. Στήριξη των επαγγελματιών σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

10. Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής, οι οποίοι είναι σε ανεπάρκεια, Αντιμετώπιση υφαλμύρωσης.

11. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος.

12. Υψηλό επίπεδο καθαριότητας, ευπρεπισμός των οικισμών, των οδών και της υπαίθρου.

13. Κοινωνική Πολιτική. Κοινωνική πρόνοια, προστασία ευπαθών ομάδων.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:

Τοπική Κοινότητα Ελιάς

Τα παρακάτω έργα αποτελούν τις προτεραιότητες του συνδυασμού μας. Εκτός αυτών θα εκτελεστούν και άλλα έργα και δράσεις.

1. Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου
2. Ανάπλαση παραλίας και προέκταση προκυμαίας προς Κάβο
3. Τουριστική προβολή και αξιοποίηση των παραλιών.

Τοπική Κοινότητα Κουπιών

Τα παρακάτω έργα αποτελούν τις προτεραιότητες του συνδυασμού μας. Εκτός αυτών θα εκτελεστούν και άλλα έργα και δράσεις.

1. Αποπεράτωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
2. Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης του δρόμου προς Μολάους
3. Εκπόνηση μελέτης για οδικό άξονα Κουπιών-Ρειχιάς

Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης

Τα παρακάτω έργα αποτελούν τις προτεραιότητες του συνδυασμού μας. Εκτός αυτών θα εκτελεστούν και άλλα έργα και δράσεις.

1. Αποπεράτωση αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και επέκταση αυτού.
2. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας
3. Ανάπλαση χώρου πηγαδιών
4. Κατασκευή παρακαμπτήριος οδού οικισμού από Άγιο Γρηγόριο

Τοπική Κοινότητα Πακίων

Τα παρακάτω έργα αποτελούν τις προτεραιότητες του συνδυασμού μας. Εκτός αυτών θα εκτελεστούν και άλλα έργα και δράσεις.

1. Διάνοιξη περιμετρικού δρόμου Πακίων (πρ. Ελαιουργείο-Ειδικό Δημοτικό Σχολείο)
2. Δημιουργία παιδότοπου
3. Ανεύρεση χώρου κατασκευής πλατείας
4. Αξιοποίηση του κληροδοτήματος Κωστάκου
5. Ανάπλαση χώρου στη Θ. Παναγιά-Βρύσες

Τοπική Κοινότητα Συκέας

Τα παρακάτω έργα αποτελούν τις προτεραιότητες του συνδυασμού μας. Εκτός αυτών θα εκτελεστούν και άλλα έργα και δράσεις.

1. Αποπεράτωση γηπέδου
2. Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης
3. Κατασκευή νέου Δημοτικού Σχολείου
4. Αποπεράτωση δρόμου προς Φοινίκι

Με αίσθημα ευθύνης

Ηρακλής Τριχείλης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*