Breaking News
Home » ΕΙΔΗΣΕΙΣ » Ορισμός Αντιδημάρχων-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Μονεμβασίας

Ορισμός Αντιδημάρχων-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Μονεμβασίας


 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    αριθ.  397/2012

Ο   Δήμαρχος  Μονεμβασιάς
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Τη ν υπ’ αριθ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή του πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων εγκατάστασης» (Β’ 1292), όπως ισχύει.
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μονεμβασιάς εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως έξι (6), δικαιούνται αντιμισθίας οι τέσσερις (4).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μονεμβασιάς, με θητεία από 01/01/2013 μέχρι 31/08/2014, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, ως εξής:
1. Με αντιμισθία τον κ. Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη του Χρίστου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα των Μολάων και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: α) Οικονομικών υπηρεσιών, β) Πολιτισμού, γ) Υγείας, δ) Κοινωνικών Υπηρεσιών, ε) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Μολάων.
2. Με αντιμισθία τον κ. Ιωάννη Σουρλά του Παναγιώτη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα του Ασωπού και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: α) Πολιτικής προστασίας, β) Καθαριότητας-Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, γ) Ύδρευσης, δ) Αγροτικής Παραγωγής, ε) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης χώρων ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Ασωπού.
3. Με αντιμισθία τον κ. Χαράλαμπο Κουτσονικολή του Κων/νου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα των Βοιών και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: α) Αποχέτευσης, β) Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ειδικότερα Τουρισμού, Απασχόλησης και Αλιείας, γ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Βοιών.
4) Με αντιμισθία τον κ. Ηλία Καλογερίνη του Σταύρου και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων, β) Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μονεμβασιάς, γ) Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Δ.Ε. Βοιών, δ) Ύδρευσης Δ.Ε. Βοιών.
4. Χωρίς αντιμισθία την κα Παναγιώτα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου του Κων/νου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα του Ζάρακα και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: α) των Διοικητικών Υπηρεσιών και των ΚΕΠ, β) Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ) Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, δ) Διαχείρισης απορριμμάτων, ε) Ζωικής Παραγωγής, στ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα.
5) Χωρίς αντιμισθία τον κ. Γεώργιο Βουνελάκη του Ηλία κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τηΔημοτική Ενότητα της Μονεμβασίας και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα εποπτείας: α) Τεχνικών Υπηρεσιών, β) Πολεοδομίας, γ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας.
Β. Όλοι οι κατά τόπον Αντιδήμαρχοι προβαίνουν στη θεώρηση αντιγράφων των προσερχομένων στην αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα, πολιτών. Εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες – Ληξιαρχεία  που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
Γ. Απαντούν εγγράφως η προφορικώς ως ορίζει  το άρθρο 61 παρ. 3  του Ν.3852/2010 για θέματα αρμοδιοτήτων τους. 
 
Δ. Στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Μαυρομιχάλη χορηγείται δικαίωμα υπογραφής ως ακολούθως:
  • Να υπογράφει όλα τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδει ο Δήμος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στη μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου.
  • Να υπογράφει όλους τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.
Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο κ. Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες:
  • Του Αντιδημάρχου κ. Κων/νου Μαυρομιχάλη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο κ. Δήμαρχος, απόντος αυτού η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου.
  • Του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Σουρλά όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο κ. Δήμαρχος, απόντος αυτού ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Καλογερίνης.
  • Του Αντιδημάρχου κ. Χαράλαμπου Κουτσονικολή όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Καλογερίνης.
  • Της Αντιδημάρχου κας Παναγιώτας Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Βουνελάκης.
  • Του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Βουνελάκη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου.
ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί:
  • Από 1/1/2013 έως 31/12/2013 η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου.
  • Από 1/1/2014 έως 31/08/2014 ο Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.
  
Ζ. Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο Δήμαρχος
             Ηρακλής Γ. Τριχείλης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*