Ανεβαίνει στα 41,1 ευρώ η συνδεδεμένη πορτοκαλιού

Ανεβαίνει στα 41,1 ευρώ η συνδεδεμένη πορτοκαλιού

Κοντονής Γιώργος|

Σημαντική αύξηση στα 41,1 ευρώ το στρέμμα από τα 31,6 ευρώ ως σήμερα φέρνει τροποποιητική απόφαση για τη συνδεδεμένη ενίσχυση πορτοκαλιού για το έτος 2017. Στην ίδια απόφαση, η αντίστοιχη συνδεδεμένη ενίσχυση στη βιομηχανική ντομάτα για το 2017 από 55,8 ευρώ το στρέμμα πέφτει στα 51,7 ευρώ, στη λογική της πληρωμής των δικαιούχων παραγωγών με την ενδεικτική τιμή και εφόσον οι αρμόδιοι του υπουργείου δεν επιλέξουν να διατηρήσουν τα επίπεδα που ισχύουν ως σήμερα.

Στη ντομάτα ο προϋπολογισμός για το 2017 φτάνει τα 3 εκατ. ευρώ και η έκταση αναφοράς τα 58.000 στρέμματα και στο πορτοκάλι τα 7.603.500 ευρώ και τα 185.000 στρέμματα.Στη ντομάτα ο προϋπολογισμός για το 2017 φτάνει τα 3 εκατ. ευρώ και η έκταση αναφοράς τα 58.000 στρέμματα και στο πορτοκάλι τα 7.603.500 ευρώ και τα 185.000 στρέμματα

Οι αποφάσεις αυτές έρχονται –ως φαίνεται- σε συνέχεια της ήπιας αναθεώρησης που είχε ανακοινώσει από τον περασμένο Αύγουστο το υπουργείο, με την οποία επιχειρείται ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Πιο αναλυτικά, ισχύουν τα εξής:

Συνδεδεμένη στη ντομάτα

Στην αρχική απόφαση

Η αρχική απόφαση καθόριζε για το 2015 συνολικό προϋπολογισμό στα 2,6 εκατ. ευρώ, με έκταση αναφοράς τα 90.800 στρέμματα και ενδεικτική τιμή στα 28,6 ευρώ το στρέμμα, ωστόσο με τροποποιητική απόφαση το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίζεται στα 558,42 ευρώ ανά εκτάριο, λόγω σοβαρής μείωσης των εκτάσεων αναφοράς που ανακοινώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι ανέρχονται στα 46.559 στρέμματα.

Στην τροποποίηση

Α. Το άρθρο 2 της αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 2.600.000€, για το έτος 2016 στα 3.162.327€, για το έτος 2017 στα 3.000.000€, για το έτος 2018 στα 2.967.701€, για το έτος 2019 στα 2.935.752€ και για το έτος 2020 στα 2.935.752€.

2. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52.6 του Καν(ΕΕ)1307/2013 ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες ογδόντα (9.080) εκτάρια για τα έτη εφαρμογής 2015 και 2016 και σε πέντε χιλιάδες οκτακόσια (5.800) εκτάρια από το έτος εφαρμογής 2017 έως 2020.

Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

 

Συνδεδεμένη στο πορτοκάλι

Στην αρχική απόφαση

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 9.000.000€, για το έτος 2016 στα 11.858.727€, για το έτος 2017 στα 11.717.296€, για το έτος 2018 στα 11.588.099€, για το έτος 2019 στα 11.458.914€ και για το έτος 2020 στα 11.458.914€. Η έκταση αναφοράς σε επίπεδο χώρας καθορίζεται σε 28.500 εκτάρια.

Στην τροποποίηση

Α. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 9.000.000€, για το έτος 2016 στα 11.858.727€, για το έτος 2017 στα 7.603.500€, για το έτος 2018 στα 7.521.638€, για το έτος 2019 στα 7.440.664€ και για το έτος 2020 στα 7.440.664€.

2. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52.6 του Καν(ΕΕ)1307/2013 ανέρχεται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (28.500) εκτάρια για τα έτη εφαρμογής 2015 και 2016 και σε δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια (18.500) εκτάρια από το έτος εφαρμογής 2017 έως 2020.

Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

πηγη…www.agronews.g

Βρείτε εδώ τις σχετικές αποφάσεις στην Τροποποιητική για συνδεδεμένη σε πορτοκάλι κια βιομηχανική ντομάτα το 2017.pdf

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *