Επιδότηση έως και 45% σε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και αγροτικές εταιρίες προβλέπει ο Αναπτυξιακός

Επιδότηση έως και 45% σε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και αγροτικές εταιρίες προβλέπει ο Αναπτυξιακός

Επιδότηση έως και 45% σε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και αγροτικές εταιρίες προβλέπει ο Αναπτυξιακός

Νόμο του κράτους αποτελεί και επίσημα (ΦΕΚ Α’, 117, 22/6/2016) ο γνωστός ως «Αναπτυξιακός Νόμος» ο οποίος προβλέπει μεταξύ άλλων, οικονομική ενίσχυση έως και 45% επί του κόστους μιας επένδυσης από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών ή Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις. Το ελάχιστο ύψος για κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα καταθέσουν ορίζεται, βάσει νόμου, για τις εν λόγω εταιρίες σε 50.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης που θα λάβει κάθε δικαιούχος εξαρτάται από την περιοχή στην οποία σκοπεύει να υλοποιήσει την επένδυση και από το μέγεθος αυτής, (αν αφορά σε μεγάλες, μεσαίες ή μικρές επιχειρήσεις).

Αυτά τα κριτήρια συνθέτουν το λεγόμενο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ), στον οποίο τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 10% έως 45% του κόστους επένδυσης.

Για να αντιληφθούμε πως διαμορφώνεται το ποσοστό ενίσχυσης μπορούμε να πάρουμε μια επένδυση του ελάχιστου προβλεπόμενου ύψους των 50.000 με έδρα σε Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα (Δυτική Μακεδονία), καθώς επίσης σε Ιόνια Νησιά, Κρήτη και Ευρυτανία, θα λάβει επιχορήγηση 17.500 ευρώ, καθώς η επιδότηση μιας μικρής επιχείρησης στις συγκεκριμένες περιοχές ανέρχεται στο 35% του κόστους (15% η επιδότηση της περιφέρειας συν 20% επιπλέον ενίσχυση για μικρές επιχειρήσεις). Αντίστοιχη επένδυση στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Δυτική Ελλάδα, στην Ηπειρο, στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο θα χρηματοδοτηθεί με 22.500 ευρώ, διότι το ποσοστό επιδότησης σε αυτές τις περιφέρειες είναι 45% (25% η επιδότηση της περιφέρειας συν 20% επιπλέον ενίσχυση για μικρές επιχειρήσεις).

Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκης, από 1/1/2017, αλλάζει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων και θα ενισχυθούν με 45% του κόστους επένδυσης οι μικρές επιχειρήσεις σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη και Στερεά Ελλάδα), από 35% που προβλέπεται με τα τωρινά δεδομένα.

Αυτό που ενδιαφέρει όσους σκοπεύουν να υπαχθούν στο νόμο είναι το πότε θα ανοίξουν οι αιτήσεις ώστε να υποβάλουν τις προτάσεις τους, κάτι που αναμένεται να συμβεί τον Αύγουστο.

Ποια είναι τα είδη των ενισχύσεων που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος πέραν της επιχορήγησης

Εκτός από την επιχορήγηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν και άλλα εργαλεία που παρέχει ο νόμος, με κυριότερο αυτό των φοροαπαλλαγών, ενώ υπάρχει και η επιλογή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), της επιδότησης μισθολογικού κόστους, σειράς χρηματοδοτικών εργαλείων κ.ά. Όλα τα είδη ενισχύσεων παρέχονται είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν από τα εξής είδη:

  • Φορολογική απαλλαγή: Πρόκειται για την απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.
  • Επιχορήγηση: Είναι η δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
  • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.
  • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.
  • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό σύστημα)
  • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών: Αυτή μπορεί να γίνει με τα εξής είδη: ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις και δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.

Στο ΦΕΚ του νόμου 4399 που ψηφίστηκε και μπορείτε να δείτε εδώ περιλαμβάνονται οι κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων που εξαιρούνται από τη δυνατότητα χρηματοδότησης (Άρθρο 7) καθώς και οι επιλέξιμες δαπάνες των περιφερειακών ενισχύσεων (Άρθρο 8)

ΠΗΓΗ…http://www.agrotypos.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *