Οι προτάσεις της ΠΕΝΑ για τη Νέα ΚΑΠ στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου του ΥπΑΑΤ

Οι προτάσεις της ΠΕΝΑ για τη Νέα ΚΑΠ στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου του ΥπΑΑΤ

afarma
Τις θέσεις της για τη Νέα ΚΑΠ 2015/2020 κατέθεσε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Γιώργο Καρασμάνη η Πανελλήνια Ένωση Αγροτών (ΠΕΝΑ), στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου που έχει ξεκινήσει το ΥπΑΑΤ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε επιστολή της η ΠΕΝΑ: «Θωρούμε ότι θα έπρεπε να είχε υπάρξει έγκαιρα μια εμπεριστατωμένη πρόταση από την πλευρά του υπουργείου, ώστε οι προτάσεις μας να έχουν πιο καίριο και σαφή χαρακτήρα». Επίσης, όσον αφορά τα θέματα των νέων αγροτών η ΠΕΝΑ επισημαίνει ότι συμφωνεί στην προσαύξηση με 25% επί της αξίας των δικαιωμάτων ενισχύσεων για μια πενταετία και για γεωργούς κάτω των 40 ετών. «Όμως, δεν αντιλαμβανόμαστε πώς έχουν υπολογιστεί οι μελλόντικες ανάγκες των νεοεισερχόμενων σε 88.000 εκτάρια! Παρακαλούμε για πρόσθετες πληροφορίες, διότι πολύ φοβόμαστε ότι δεν θα φτάσει ο προϋπολογισμός ».
Αναλυτικά η ΠΕΝΑ αναφέρει στην επιστολή της (με βάση το μοναδικό επίσημο κείμενο του ΥΠ.Α.Α. & Τ. που είναι το δελτίο τύπου της 4ης Ιουνίου 2014) την οποία υπογράφει ο πρόεδρός της κ. Θ. Βασιλόπουλος:

1. Ενεργός Γεωργός
ΤΟ Δ.Τ. του ΥΠ.Α.Α. & Τ. Αναφέρει: «Τα νομικά πρόσωπα των οποίων η γεωργία δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα θα θεωρούνται ενεργοί γεωργοί εφόσον αντλούν τουλάχιστον το ένα τρίτο των εσόδων τους από τη γεωργική δραστηριότητα.”
ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Ε.Ν.Α: Τα νομικά πρόσωπα να θεωρούνται ενεργοί γεωργοί εφόσον αντλούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εσόδων τους από γεωργική δραστηριότητα, ώστε να έχουν σημαντική εμπλοκή στη γεωργία και όχι να εισπράττουν μόνο επιδοτήσεις.
Το Δ.Τ. του ΥΠ.Α.Α. & Τ. Αναφέρει: “Όσοι λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις έως 4.000 € ετησίως θεωρούνται ενεργοί γεωργοί και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.”
ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Ε.Ν.Α: Να θεωρούνται ενεργοί γεωργοί χωρίς να απαιτείται να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, όσοι λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις έως 500 € ετησίως, ώστε να μην λαμβάνουν επιδοτήσεις πρόσωπα που δεν ασκούν γεωργική δραστηριότητα, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα.

2. Διαίρεση Περιφερειών Βασικής Ενίσχυσης (ΠΕ.Β.Ε)
Το Δ.Τ. του ΥΠ.Α.Α. & Τ. Αναφέρει:. “Το πρώτο βήμα της αρχιτεκτονικής είναι διαίρεση της χώρας σε περιφέρειες και η κατανομή του εθνικού φακέλου σε αυτές τις περιφέρειες Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τις μελλοντικές εξελίξεις προτείνεται η διαίρεση σε τρεις Περιφέρειες με βάση τον κύριο τύπο των αγροτικών συστημάτων.
I. Βοσκότοπους
. II Γεωργικές εκτάσεις πολυετών καλλιεργειών
III Γεωργικές εκτάσεις ετησίων καλλιεργειών “.
ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Ε.Ν.Α: Συμφωνούμε, καταρχήν, με την διαίρεση σε τρεις (3) περιφέρειες ως παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων μορφών των αγροτικών συστημάτων , όμως, επιθυμούμε να μας πληροφορήσετε ποια είναι τα ποσά της βασικής ενίσχυσης που προκύπτουν με αυτήν την διαίρεση, προκειμένου να έχουμε σαφέστερη άποψη.

3. Εσωτερική Σύγκλιση
ΤΟ Δ.Τ. του ΥΠ.Α.Α. & Τ. Αναφέρει: «Προτείνεται η εφαρμογή της εσωτερικής σύγκλισης με σταδιακή γραμμική προσαρμογή της αξίας των δικαιωμάτων των γεωργών Οι ενισχύσεις των γεωργών συγκλίνουν προοδευτικά προς μία ενιαία τιμή εντός κάθε περιφέρειας που θα επιτευχθεί στο έτος 2019.».
ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Ε.Ν.Α: Προτείνουμε την άμεση εσωτερική σύγκλιση από το 2015, διότι με αυτόν τον τρόπο διορθώνονται (σε ένα βαθμό) οι χρόνιες παθογένειες άνισης κατανομής των επιδοτήσεων λόγω “πανογραψίματος”. Με την σταδιακή εσωτερική σύγκλιση, όσοι έχουν εξασφαλίσει δικαιώματα με “πλάγιο” τρόπο, επιβραβεύονται έναντι των νομοταγών.
Με βάση την δική μας ανάλυση (παρακαλούμε διορθώστε μας) με την άμεση σύγκλιση θα αυξηθούν από το 2015 οι αξίες των στρ. δικαιωμάτων των νομοταγών αγροτών, έναντι αυτών με πανογραψίματα. Με απλά λόγια, θεωρούμε ότι σταματάει ο παράνομος προσπορισμός επιδοτήσεων. Επειδή το θέμα είναι ιδιαίτερα φλέγον για τις αγροτικές κοινωνίες, θα θέλαμε τεκμηρίωση αν δεν ισχύει ο συλλογισμός μας και τελικά επιλεγεί η σταδιακή σύγκλιση.

4. Εθνικό απόθεμα
ΤΟ Δ.Τ. του ΥΠ.Α.Α. & Τ. Αναφέρει:. “. Προτείνεται η δέσμευση ποσοστού 2% του εθνικού μας φακέλου (προβλεπόμενο ανώτατο 3% από τον Κανονισμό) για τη δημιουργία εθνικού αποθέματος δικαιωμάτων Τα δικαιώματα αυτά θα καλύπτουν τους νεοεισερχόμενους στη γεωργική δραστηριότητα”
ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Ε.Ν.Α: Για να στηριχθούν οι νεοεισερχόμενοι γεωργοί, είναι απαραίτητο να αυξηθεί το ποσοστό του 2%, στα όρια που θέτει ο κανονισμός, δηλαδή στο 3%.

5. Γεωργοί νεαρής ηλικίας
ΤΟ Δ.Τ. του ΥΠ.Α.Α. & Τ. Αναφέρει:. “Η δράση των νέων γεωργών ηλικίας κάτω των 40 ετών, στοχεύει στην ανανέωση του γεωργικού πληθυσμού που έχει ανάγκη η ελληνική ύπαιθρος Προτείνεται η εφαρμογή με προσαύξηση 25% επί της αξίας των δικαιωμάτων ενισχύσεων για μια πενταετία και για γεωργούς κάτω των 40 ετών . Προϋπολογίζουμε 2% του εθνικού φακέλου για το συμπλήρωμα αυτό το οποίο θα καλύψει περίπου 88.000 εκτάρια ».
ΣΧΟΛΙΟ Π.Ε.Ν.Α: Συμφωνούμε όσον αφορά στην προσαύξηση με 25% επί της αξίας των δικαιωμάτων ενισχύσεων για μια πενταετία και για γεωργούς κάτω των 40 ετών. Όμως, δεν αντιλαμβανόμαστε πώς έχουν υπολογιστεί οι μελόντικες ανάγκες των νεοεισερχόμενων σε 88.000 εκτάρια! Παρακαλούμε για πρόσθετες πληροφορίες, διότι πολύ φοβόμαστε ότι δεν θα φτάσει ο προϋπολογισμός.

6 Μείωση επιδοτήσεων άνω των 150.000.
ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Ε.Ν.Α: Αναφορικά με την μείωση των επιδοτήσεων άνω των 150.000 ευρώ ετησίως που αναφέρει ο κανονισμός και θα υιοθετήσει η χώρας μας, θεωρούμε ότι είναι άνευ αντικρίσματος, καθώς τα μεγέθη της χώρας είναι άλλα. Η Ελλάδα, έπρεπε να είχε διεκδικήσει για την χώρα μας η μείωση να ξεκινά από τα 50.000 ευρώ και προτείνουμε να τεθεί ως αίτημα της πρώτης αναμόρφωσης του κανονισμού.
πηγη … http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod = άρθρα & id = 87335

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *