ΠΑΣΕΓΕΣ: Κατώφλι τα 700 κιλά/στρ. για τη συνδεδεμένη στα πορτοκάλια

ΠΑΣΕΓΕΣ: Κατώφλι τα 700 κιλά/στρ. για τη συνδεδεμένη στα πορτοκάλια

9699C1A2E97F0C90DBBD0EF53C3C9C71
Μόνο μέσω Αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών και Ενεργών Αγροτικών Συνεταιρισμών με τουλάχιστον 400 μέλη, ζητά η ΠΑΣΕΓΕΣ να εφαρμοστεί το καθεστώς για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στα χυμοποιήσιμα πορτοκάλια, το οποίο προτείνει να ισχύσει αναδρομικά από 01/01/2015.

Με επιστολή της στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Συνομοσπονδία ζητά να εκδοθεί άμεσα η Υπουργική Απόφαση, που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα πορτοκάλια προς χυμοποίηση και η οποία έχει καθυστερήσει σημαντικά. Οι προτάσεις κατατέθηκαν αφού η ομάδα διαμόρφωσης πολιτικής της ΠΑΣΕΓΕΣ (της οποίας προήδευσε ο κ. Σκιαδάς, αντιπρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, και συμμετείχε και ο Γενικός Διευθυντής, κ. Κολυβάς) έλαβε υπόψη τις εθνικές επιλογές για τον ετήσιο προϋπολογισμό της χρονικής περιόδου 2015 – 2020, την καθορισθείσα έκταση αναφοράς σε 28.500 εκτάρια (285.000 στρέμματα) και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες ανά περιοχή. Η επιστολή εστάλη μετά από συνεδρίαση που είχε η ομάδα διαμόρφωσης πολιτικής της ΠΑΣΕΓΕΣ για τα εσπεριδοειδή.

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τους όρους επιλεξιμότητας χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης, η ομάδα διαμόρφωσης πολιτικής της ΠΑΣΕΓΕΣ για τα εσπεριδοειδή θεωρεί εφικτό το στόχο των 7 τόνων/ εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης (700 κιλά/ στρέμμα) που δίνουν οι πορτοκαλοπαραγωγοί κατ ‘ ελάχιστο για χυμοποίηση, με τις ακόλουθες όμως προϋποθέσεις:

1. Να ορισθούν ως δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης σύμφωνα με τον Κανονισμό οι ενεργοί γεωργοί που παραδίδουν σε μεταποιητική μονάδα χυμοποίησης μέσω:

– Αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών και

– Ενεργών Αγροτικών Συνεταιρισμών μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ με ελάχιστο αριθμό μελών 400 μέλη και ελάχιστο διαχειρίσιμο όγκο παραγωγής τους 10.000 τόνους.

Να μη γίνουν αποδεκτοί νεοσύστατοι Συνεταιρισμοί που δεν πληρούν τα ανωτέρω.

2. αντί της ημερολογιακής περιόδου, να ορισθεί καλλιεργητική περίοδος (1 Οκτωβρίου εκάστου έτους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους),

3. να γίνει αποδεκτό ότι η καθορισθείσα έκταση αναφοράς των 28.500 εκταρίων δύναται να είναι η ανώτατη επιλέξιμη έκταση

δεδομένου ότι:

α) σε κάθε καλλιεργητική περίοδο διαφοροποιείται σημαντικά (λόγω ζημιών κτλ.) η προσδοκώμενη από την τελική συλλεγόμενη ποσότητα,

β) δεν υπάρχει ενδεχόμενο και από τα 285.000 στρέμματα να κατευθύνονται ποσότητες εσπεριδοειδών για χυμοποίηση και προκειμένου να αποφευχθεί η δυσμενής περίπτωση να μην οδηγηθούν στη χυμοποίηση ποσότητες 285.000στρ. επί 700kg/στρ. = 199.500 τόνοι και να μην απορροφηθούν τα ποσά των 9 εκ. ευρώ για το 2015 και ούτω καθεξής, η ΠΑΣΕΓΕΣ θεωρεί επιβεβλημένη και προτείνει μια ενδιάμεση διαδικασία, με βάση την οποία, πριν τη συλλογή και όταν έχει σαφή εικόνα ο κάθε δικαιούχος πόσες ποσότητες και από πόσα στρέμματα της συνολικής εσπεριδοκαλλιέργειας του θα κατευθυνθούν στη χυμοποίηση, να συμπληρώνει το ειδικό πεδίο στην ήδη υποβληθείσα Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, προκειμένου αθροιστικά να προσδιορίζεται η συνολική έκταση εσπεριδοειδών, από την οποία οδηγήθηκαν οι προς χυμοποίηση ποσότητες και που αποτελεί τον τελικό διαιρέτη στο κλάσμα – συνολικό ύψος ενίσχυσης διά του συνολικού αριθμού στρεμμάτων, από το οποίο θα προκύπτει ο τελικός προσδιορισμός της οικονομικής ενίσχυσης ανά εκτάριο ή στρέμμα.

Επίσης πρέπει να συνεκτιμάται στην ανελαστικά προβλεπόμενη ποσότητα παράδοσης προς χυμοποίηση (700kg/στρ) και η τυχόν ζημιά της ηρτημένης εσοδείας κάθε καλλιεργητικής περιόδου σύμφωνα με αντίστοιχη βεβαίωση ΕΛΓΑ.
πηγη…http://www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *