Προτάσεις Τριχείλη για τη βελτίωση του συστήματος καταβολήςασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΛΓΑ


Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 6370/12-4-2011 εγγράφου μας καταθέτουμε τρεις προτάσεις πιστεύοντας ότι με την εφαρμογή τους θα συνεισφέρουν στη βελτίωση του συστήματος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΛΓΑ, κάνοντάς το πιο ρεαλιστικό και οπωσδήποτε πιο δίκαιο:

1) Να παρέχεται στον παραγωγό η δυνατότητα να αυξομειώνει την ασφαλιζόμενη αξία της παραγωγής του από τις ορισθείσες στην αρχική απόφαση μέσες ποσότητες παραγωγής σε επίπεδο νομού και συνεπώς να διαμορφώνει αντίστοιχα και την ασφαλιστική εισφορά που του αναλογεί σε ένα εύρος ποσοστού +/- 50% αντί του +/- 20% που προβλέφθηκε με την τροποποιητική απόφαση της υπ αριθ. 309891/21-12-2010 Κ.Υ.Α. Με τον τρόπο αυτό κάθε παραγωγός έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει σε ένα πολύ ακριβέστερο ύψος την παραγωγή του και να πληρώσει τα ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στη δική του δηλωθείσα παραγωγή.

2) Να δημιουργηθούν δύο ή περισσότερες ασφαλιστικές κατηγορίες στην τιμή των προϊόντων. Σε πολλές καλλιέργειες η προσδιορισθείσα μέση τιμή πώλησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και εκτός αυτού υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στην τιμή πώλησης ενός προϊόντος από περιοχή σε περιοχή, ακόμα και από παραγωγό σε παραγωγό.

Για παράδειγμα στα πορτοκάλια, τη μέση προσδιορισθείσα τιμή των 0,18 €/στρ. απολαμβάνει ένα μικρό ποσοστό παραγωγών, καθώς στην περιοχή μας ο κύριος όγκος των ποσοτήτων την τελευταία διετία διακινήθηκε σε τιμές μέχρι 0,10 €/στρ., ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις παραγωγών που μόνιμα οδηγούν τα προϊόντα τους στη χυμοποίηση, όπου οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες. Για το λόγο αυτό προτείνουμε για τα προϊόντα που υπάρχει μεγάλη διακύμανση τιμών μέσα στην εμπορική περίοδο να υπάρχει η τιμή του πίνακα και μία (τουλάχιστον) δεύτερη τιμή περίπου στο 50% της αρχικής, ώστε να μπορούν να την επιλέξουν οι παραγωγοί που θεωρούν ότι θα διακινήσουν τα προϊόντα τους σε χαμηλές τιμές.

Παράδειγμα, για τα πορτοκάλια, κατηγορία 1η: 0,18 €, κατηγορία 2η: 0,09 €.

3) Σχετικά με τις νέες φυτεύσεις πολυετών καλλιεργειών, να επεκταθεί το δικαίωμα ατέλειας στην ασφαλιστική εισφορά σε 8 χρόνια αντί των τεσσάρων που ισχύει σήμερα (καθώς τόσο είναι το χρονικό διάστημα που οι περισσότερες πολυετείς καλλιέργειες αποδίδουν κανονική παραγωγή) και σε περίπτωση που ο ίδιος ο παραγωγός κρίνει ότι η καλλιέργειά του εισήλθε σε κανονική παραγωγή νωρίτερα, να έχει τη δυνατότητα να την ασφαλίσει.

κ. Υπουργέ,

Θεωρούμε ότι οι παραπάνω προτάσεις μας πρέπει να εφαρμοστούν διότι θα συνεισφέρουν στη δικαιότερη εφαρμογή του συστήματος ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής, καθώς δίνουν στον παραγωγό τη δυνατότητα να κρίνει και να ασφαλίσει το πραγματικό ύψος της παραγωγής του και να καταβάλλονται οι αντίστοιχες αποζημιώσεις σε περίπτωση ζημιάς.

Με εκτίμηση,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *