Τι περιλαμβάνει για τους αγρότες το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή

Τι περιλαμβάνει για τους αγρότες το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή

Εγκρίθηκε, το βράδυ της Κυριακής (8/4/2016), από την Ολομέλεια της Βουλής, με 153 ψήφους υπέρ, το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με αυτό από 1/1/2017 οι αγρότες θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σε ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματός τους. Θα υπάρξει σταδιακή αύξηση του ποσοστού της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς στον κλάδο κύριας σύνταξης που θα φτάσει στο 20% την 1/1/2022. Με συντελεστές που ξεκινούν από 22% και θα φτάνουν μέχρι 45% θα φορολογούνται τα αγροτικά εισοδήματα. Με τροπολογία, που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής και ψηφίστηκε, θεωρούνται εισόδημα και φορολογούνται από το πρώτο ευρώ οι επιδοτήσεις από τη βασική (ενιαία) ενίσχυση. Επίσης η «πράσινη» ενίσχυση και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις θα φορολογούνται σε περίπτωση που το ποσό ξεπερνά τις 12.000 ευρώ.

Οι ενισχύσεις συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα
Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη τροπολογία, αναφέρονται τα εξής:«Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα Ι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000 ευρώ) οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν συμπεριλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα».

Ασφαλιστικές εισφορές και ασφαλιστικό εισόδημα
Σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40, οι ασφαλισµένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α., καταβάλλουν, από 1/1/2017, ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήµατός τους, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα από την ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος. Το ύψος της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς θα ανέλθει σε ποσοστό 20% του δηλωθέντος εισοδήματος από την 1.1.2022. Προβλέπεται σταδιακή αύξηση του εν λόγω ποσοστού µε αφετηρία την 1/7/2015. Συγκεκριμένα από 1/1/2017 έως 31/12/2017 το ποσοστό θα ανέλθει σε 14%. Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 σε ποσοστό 16%, από 1/1/2019 έως 31`/12/2019 σε 18%, από 1/1/2010 έως 31/12/2020 σε 19%, από 1/1/2021 έως 31/12/2021 σε 19,5% και από 1/1/2022 και μετά σε 20%.

Επίσης ορίζεται ότι το κατώτατο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδηµα για τους αγρότες θα είναι το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών και όχι το 100% που ισχύει για τους αυτοαπασχολούµενους.

Επιπλέον, από 1/1/2017 οι ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης ανέρχονται σε 6,45% επί του φορολογητέου εισοδήματος για παροχές σε είδος και 0,5% για παροχές σε χρήμα.

Φορολογία εισοδήματος
Τα εισοδήµατα από ατοµική αγροτική επιχείρηση, φορολογούνται αυτοτελώς.

Η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς συνταξιούχους και αγρότες προβλέπει φόρο με συντελεστή:
22% για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος
29% για εισοδήματα από 20.001 έως και 30.000 ευρώ
37% για εισοδήματα από 30.001 έως και 40.000 ευρώ
45% για εισοδήματα άνω των 40.001 ευρώ.

Στη φορολογία εισοδήματος προβλέπεται μείωση φόρου 1.900 ευρώ για φορολογούμενο χωρίς τέκνα, όταν το εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ. Η μείωση φόρου ανέρχεται σε 1.950 ευρώ για φορολογούμενους με ένα ανήλικο τέκνο, 2.000 ευρώ για φορολογούμενους με 2 τέκνα και 2.100 ευρώ για τρία και άνω τέκνα. Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.

Επιβαρύνονται οι μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (ομορρύθμες, ετερορρύθμες κ.λ.π.) με αύξηση του συντελεστή φορολόγησης στο 29% (έναντι 26% που ισχύει σήμερα) για κέρδη έως 50.000 ευρώ και 33% για υψηλότερα ποσά.

πηγη….http://www.agrotypos.gr

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο όπως αναρτήθηκε στη Βουλή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *