5 .Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασιάς


Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 15 η Μαρτίου τ.ε. ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί εκφράσεως θέσης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις φημολογούμενες καταργήσεις – συνενώσεις Σχολείων του Δήμου Μονεμβασιάς»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

2. «Περί καταργήσεως του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Στάδιο Δήμου Βοιών» (άρθρο 241-παρ.3 Ν. 3463/06)»
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παν.

3. «Περί καταργήσεως του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Στάδιο Μολάων» (άρθρο 241-παρ.3 Ν. 3463/06)
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παν.

4. «Περί συγχωνεύσεως των νομικών προσώπων: «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Μολάων», «Κέντρο Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Μονεμβασίας», «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Δήμου Μολάων», «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο 1ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Βοιών», «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ασωπού», «Δημοτική Φιλαρμονική Μονεμβασίας», «Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Βοιών», «Δημοτική Φιλαρμονική Ασωπού», «Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Ζάρακα», «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Μολάων», «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ασωπού»,
«Δημοτική Βιβλιοθήκη & Πινακοθήκη Αχιλλέα Βαρβαρέσσου» σε ένα νομικό πρόσωπο (άρθρο 103 του Ν.3852/2010 )
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παν.
5. «Περί λύσεως και εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καστανέας του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παν.

6. «Περί συγχωνεύσεως των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Μονεμβασίας και του Δήμου Βοιών σε μία με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παν.

7. «Περί συγχωνεύσεως των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας Εκπαίδευσης σε μία Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παν.

8. «Περί συγχωνεύσεως των Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε μία Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παν.

9. «Περί μετονομασίας του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βοιών σε Λιμενικό Ταμείο Δήμου Μονεμβασιάς και έναρξη της διαδικασίας για τη διεύρυνση της περιοχής αρμοδιότητάς του στα όρια του Δήμου Μονεμβασιάς».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παν.

10. «Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

11. «Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

12. «Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

13. «Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

14. «Περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασιάς».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

15. “Περί εγκρίσεως και παραλαβής της Τεχνικής Έκθεσης με τίτλο «Σημειακές παρεμβάσεις διαμόρφωσης και ανάπλασης στο Δήμο Ζάρακα»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ΄γρηγορίου.

16. «Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κτιρίου δημοτικού καταστήματος και διαμόρφωση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου και επισκευή δημοτικού σχολείου-διαμόρφωση πλατείας Αγίου Μάμμα»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρ.

17. «Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εκβάθυνση Λούτσας τ.δ. Ρειχέας»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη -Χ΄΄γρηγορίου.

18. «Περί της από 22.02.2011 αίτησης του σπουδαστή των ΤΕΙ Καλαμάτας Σαράντη Στυλιανού, για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης στο Δήμο Μονεμβασιάς»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάν.

Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται οι κ.κ. πρ. Προϊστάμενοι Τμημάτων των Υπηρεσιών καθώς και οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ο Πρόεδρος

Σπύρος Αβδούλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *