Ανακοίνωση εκμίσθωσης αγροκτήματος εμβαδού 120 στρεμμ. (περίπου) στη θέση «Πατήλα» του Δ. Μονεμβασιάς – Ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος «Θεοδώρου Μ. Κωστάκου»

Ο Δήμος Μονεμβασίας, ως διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος “Θεοδώρου Μ. Κωστάκου” ανακοινώνει ότι εκμισθώνει το αγρόκτημα ”Πατήλα” (ορίων ΤΚ Πακίων) εκτάσεως 120 περίπου στρεμμάτων για 12 χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την σφραγισμένη οικονομική προσφορά τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Μονεμβασίας μέχρι την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν από το συμβούλιο της ΤΚ Πακίων τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015, στις 12:00 μ. στο κοινοτικό κατάστημα Πακίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ 120 ΣΤΡΕΜΜ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΛΑ _ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ_Μ_ΚΩΣΤΑΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27-01-2015
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. πρωτ.:1222
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Μονεμβασίας ως διαχειριστική επιτροπή του Κληροδοτήματος με την επωνυμία «Θεοδώρου Μ. Κωστάκου» , ανακοινώνει ότι εκμισθώνει (βάσει του ν. 4182/2013) το παρακάτω αγρόκτημα που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της ΤΚ Πακίων , ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας:
1. Αγρόκτημα 120 περίπου στρεμμάτων
Τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των 7.000,00€/έτος.
Διάρκεια της μίσθωσης : Δώδεκα (12) έτη

Όποιος έχει την πρόθεση να συμμετάσχει στην ανωτέρω δημοπρασία πρέπει να υποβάλλει σφραγισμένη προσφορά και να καταθέσει λόγω εγγυοδοσίας για την συμμετοχή του , γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 2% του ελάχιστου ορίου προσφοράς υπολογιζόμενο για ολόκληρη την μισθωτική περίοδο ή ισόποση εγγυητική επιστολή τράπεζας αναγνωρισμένης στη Ελλάδα. Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας.
Οι όροι εκμίσθωσης που αφορούν το ανωτέρω αγρόκτημα έχουν εγκριθεί με την αριθ, 6/22-12-2014 (ΑΔΑ 6ΒΗΗΩΚ9-ΖΧΥ) κατόπιν της αριθ. 6/01-12-2014 απόφασης του Συμβουλίου της ΤΚ Πακίων.
Προσφορές θα κατατίθενται εγγράφως σε κλειστό φάκελο και για είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στο πρωτόκολλο του Δήμου Μονεμβασίας (ΔΕ Μολάων ΤΚ 23052) με την ένδειξη {Οικονομική προσφορά για την μίσθωση του αγροκτήματος «Πατήλα» του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου } .
Οι ανωτέρω προσφορές θα ανοιχτούν από το Συμβούλιο της ΤΚ Πακίων πέντε (5) ημέρες από την λήξη κατάθεσης των προσφορών και σε περίπτωση αργίας την πρώτη εργάσιμη ημέρα στο κοινοτικό κατάστημα της ΤΚ Πακίων στα Πάκια και ώρα 12:00 μ.
Πληροφορίες και αναλυτικοί όροι παρέχονται από το Δήμο Μονεμβασίας και από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Δελήγιαννη Νικόλαο τηλ. 2732360571.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *