Απολογισμός πεπραγμένων ΠΕ Λακωνίας

Απολογισμός πεπραγμένων ΠΕ Λακωνίας

ΘΕΜΑ : Η Εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κ. Τζανετέας στον Απολογισμό Πεπραγμένων έτους 2011, που συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στις 20/02/2012.
Κυρίες και Κύριοι,
Σήμερα, και στο πλαίσιο της υποχρέωσης μας, προς το θεσμό αλλά κυρίως προς τους πολίτες της Πελοποννήσου ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ τον «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011». Είμαστε εδώ, για να εκπληρώσουμε την ελάχιστη ηθική και πολιτική υποχρέωση που έχουμε προς τους συμπολίτες μας- να λογοδοτήσουμε απέναντι στους εντολείς μας,- αυτούς που μας εξουσιοδότησαν να υπηρετήσουμε τον τόπο και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά τους. Η σημερινή διαδικασία έχει μια σημαντική ιδιαιτερότητα. Καλούμαστε να κάνουμε τον συνολικό απολογισμό του έργου μας, αλλά ταυτόχρονα και του ιδίου του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, όπως λειτούργησε τους πρώτους δώδεκα μήνες.

Το 2011 για την τοπική αυτοδιοίκηση αποτέλεσε ένα έτος μετάβασης από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην νέα αρχιτεκτονική δομή του «Καλλικράτη». Η μετάβαση αυτή απαιτούσε μια τεράστια διοικητική αλλαγή, η οποία συνέπεσε με τη χειρότερη ίσως οικονομική συγκυρία για τη χώρα. Το μέγεθος και η έκταση των διοικητικών αλλαγών του «Καλλικράτη» απαιτούν τεράστιες προσπάθειες τόσο από το διοικητικό προσωπικό των υπηρεσιών αλλά και πολύ περισσότερο από εμάς τους αιρετούς που οφείλουμε να δρομολογήσουμε όλες εκείνες τις δράσεις ώστε να εμπεδωθεί σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο η Περιφερειακή συνείδηση που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της περιφέρειας συνολικά.
Ειδικότερα και όσον αφορά την περιοχή της Χωρικής μου αρμοδιότητας , δράττομαι της ευκαιρίας, να δηλώσω ότι είμαι υπερήφανη για την συνεργασία με το προσωπικό του διοικητικού μηχανισμού των υπηρεσιών μας, με τους οποίους εργαστήκαμε ξεπερνώντας ελλείψεις και προβλήματα, δημιουργώντας υποδομές συνεργασίας, επικοινωνίας και κυρίως ΕΡΓΟ, που θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο Λάκωνα πολίτη, στον κάτοικο και τον επισκέπτη όλης της Πελοποννήσου.
Με την ιδιότητα της Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, θα προσπαθήσω να παρουσιάσω συνοπτικά το έργο που επιτελέστηκε στην Π.Ε Λακωνίας κατά τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του Καλλικράτη, σε σχέση με τις προτεραιότητες που είχαμε θέσει .
Στην παρούσα εισήγηση μου, θα προσπαθήσω να σας παρουσιασώ με συνοπτικό, περιεκτικό, και αξιόπιστο τρόπο, τα στοιχεία που συλλέχτηκαν από τις διευθύνσεις, τα τμήματα και τα αποκεντρωμένα γραφεία που λειτουργούν στην γεωγραφική εμβέλεια της Π.Ε Λακωνίας. Στοιχεία, που θα αποτελέσουν βάση ,δεδομένα ανάλυσης και μελέτης για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες της περιφέρειάς μας, για την χρονιά που έρχεται.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ –ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Π.Ε Λακωνίας υπηρετούν με οργανική θέση/ προσωποπαγή : 120 υπάλληλοι
Πιο συγκεκριμένα:
• Μεταφέρθηκαν από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 128 υπάλληλοι από τους 171 που υπηρετούσαν μέχρι το τέλος του 2010.
• τοποθετήθηκαν σε υπηρεσίες της Π.Ε Λακωνίας άλλοι 2 υπάλληλοι της πρώην Κρατικής Περιφέρειας Δ.Ε.Σ.Ε και Δ.Ε.Κ.Ε.
Από το παραπάνω προσωπικό των 130 υπαλλήλων, αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης μέσα στο 2011 δέκα (10)υπάλληλοι.
Συγκεντρωτικά το προσωπικό της Π.Ε Λακωνίας στο τέλος του έτους 2011 συγκριτικά με το έτος 2010 μειώθηκε κατά 51 άτομα και σε ποσοστό που πλησιάζει το 30% . Απωλέσαμε , δηλαδή το 1/3 του προσωπικού κατά το 1ο έτος εφαρμογής του «Καλλικράτη» και σύμφωνα με τις διαμορφούμενες καταστάσεις το έτος που διανύουμε θα διευρύνει ο αριθμός των αποχωρήσεων.
ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ
• Από τους εναπομένοντες 120 υπαλλήλους οι (103) υπηρετούν σε υπηρεσίες με έδρα το Διοικητήριο στη Σπάρτη
• Οι υπόλοιποι (17) σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες – γραφεία του Γυθείου, Μολάων , Αρεόπολης, Νεάπολης, Καστορείου και Σκάλας
Οι υπηρεσίες μας στην πλειονότητα τους είναι υποστελεχωμένες ως προς το αριθμό των υπαλλήλων, ενώ παρουσιάζονται σημαντικότατες ελλείψεις σε ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή στην ΠΕ Λακωνίας υπηρετεί μόλις ένας οδηγός. Οι όποιες καθυστερήσεις παρουσιάζονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, οφείλονται ως επί το πλείστον στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αιρετή περιφέρεια. Πιστεύουμε ότι οι γνώσεις , η συνεργασία και πάνω από όλα η θέληση και η προθυμία του προσωπικού έχει συντελέσει καθοριστικά στην επίτευξη ενός πολύ καλού επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών.
ΕΡΓΑ- ΜΕΛΕΤΕΣ
Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2011 εντάξαμε έργα καθημερινότητας καθώς και έργα υποδομής μικρής και μεγάλης κλίμακας, ικανά να αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου και να διευκολύνουν τη ζωή και τη δραστηριότητα των πολιτών και ταυτόχρονα προχωρήσαμε στην δημοπράτηση και την υλοποίηση νέων και συνεχιζόμενων έργων καθώς και στην εκπόνηση και υποστήριξη μελετών .

Έργα που δημοπρατήθηκαν, ορισμένα συμβασιοποιήθηκαν και άλλα εκτελούνται:
• ΛΙΜΑΝΙ ΓΥΘΕΙΟΥ προϋπολογισμού 22.160.000 €
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΟΥΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ προϋπολογισμού 1.915.700
• ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ προϋπολογισμού 746.000
• ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ προϋπολογισμού 1.822.000
• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Δ ΝΕΑΠΟΛΗΣ προϋπολογισμού 1.282.851,71
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΕΠ.Ο.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ προϋπολογισμού 400.000,00
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΕΠ.Ο.Δ. ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ προϋπολογισμού 420.000,00
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΛΑΟΙ ΠΑΚΙΑ ΕΛΙΑ προϋπολογισμού 100.000,00
• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΕΠ.Ο.Δ. ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού 320.000,00
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΕΠ.Ο.Δ. ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ προϋπολογισμού 350.000,00
• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΝΕΑΠΟΛΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ προϋπολογισμού 230.000,00
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΟΔ ΛΑΚΩΝΙΑΣ προϋπολογισμού 80.000,00
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΚΑΡΥΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (29ο χλμ.) – ΚΑΡΥΕΣ προϋπολογισμού 100.000,00
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΠΕΛΕΤΑ προϋπολογισμού 230.000,00
• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΙΕΣ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΦΑΡΑΚΛΟ προϋπολογισμού 370.000,00
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΑ ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ προϋπολογισμού 200.000,00
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΖΑΡΑΦΩΝΑ) 160.000,00 (προγραμματική σύμβαση με Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας & Σπάρτης)
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ προϋπολογισμού 20.000,00
• ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΝΟΠΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 25.000,00
• ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ προϋπολογισμού 150.000,00€
• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ. ΣΠΑΡΤΗΣ προϋπολογισμού 15.000,00€
• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΡΑΣΙΝΑ ΚΑΙ ΓΕΡΑΚΑΡΗ προϋπολογισμού 70.000,00€
• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ προϋπολογισμού 40.000,00€
• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ προϋπολογισμού 50.000,00€
• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ Δ.Δ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού 40.000,00€

Συνολικός προϋπολογισμός δημοπρατηθέντων έργων 31.296.552€

Μελέτες που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ωριμότητας
• Ολοκληρώθηκε η μελέτη του «ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου με το ποσό των 7.008.000€.
• Ολοκληρώθηκε η μελέτη «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ- ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗ ΣΚΟΥΡΑ ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΓΕΡΑΚΙ»
• ΜΕΛΕΤΗ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
• ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗ – ΠΛΑΤΑΝΑ – ΣΚΟΥΡΑ
• ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ ΣΤΟ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΥΦΑΛΟΣ – ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ)
• ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ ΣΤΟ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΥΦΑΛΟΣ – ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ)
• ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Δ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΑ
• ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΟΥΡΑ ΓΕΡΑΚΙ
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΟ ΑΙΓΙΕΣ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΣΕΛΕΓΟΥΔΙ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΙΝΑ – ΜΕΛΙΤΙΝΗ – ΑΡΝΑ προϋπολογισμού 130.000,00
• ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ- ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗ ΣΚΟΥΡΑ ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΓΕΡΑΚΙ
• ΣΥΝΤΑΞΗ Μ.Π.Ε ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
• ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ
• Ολοκληρώθηκε η μελέτη «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»
• ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
• Οριστική μελέτη κτηματολόγιο και πράξη αναλογισμού ΜΠΧ και ΜΠΕ-γεωλογική μελέτη και γεωλογική έρευνα –αποστράγγιση-οδοσήμανση δρόμου Νεάπολη- Μονεμβάσια.
• Ολοκλήρωση της μελέτης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»
• Ολοκλήρωση της μελέτης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΚΕΙΟ» στη Σπάρτη. Το έργο αυτό έχει δημοπρατηθεί (στις 14-2-2012).

Έχουμε προχωρήσει σε προγραμματικές συμβάσεις με δήμους της ΠΕ Λακωνίας για την εκτέλεση των εξής έργων:
• ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΥΠΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΟΛΑΟΥΣ προϋπολογισμού 110.000,00
• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΟΥΒΕΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ προϋπολογισμού 120.000,00
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΛΥΤΡΑΣ
προϋπολογισμού 110.000,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Με στόχο τον εξορθολογισμό των δαπανών πετύχαμε να περιορίσουμε τις λειτουργικές δαπάνες σε ποσοστό μεγαλύτερο του 55%.
Ενδεικτικά, κατά το 2011
• οι δαπάνες αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων και έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και το εξωτερικό ήταν μηδενικές.
• Οι δαπάνες μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας των υπαλλήλων της ΠΕ μειώθηκαν κατά 75%.
• Δαπάνες για μισθώματα κτιρίων από 305.000€ το2010 μειώθηκαν σε 55.000€.
• Οι δαπάνες ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ, ταχυδρομικά τέλη κ.α παρουσιάζουν μείωση κατά 40000€ περίπου.
• Η καθαριότητα των χώρων του Διοικητηρίου αντιμετωπίστηκε με πάγιο χορήγημα γεγονός που μείωσε την σχετική δαπάνη κατά 40.000€.
• Οι δαπάνες κίνησης αυτ/των μειώθηκαν κατά 25%, ενώ οι δαπάνες κίνησης μηχανημάτων έργου μειώθηκαν σε ποσοστό άνω του 50% .

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ , ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Συνεργαστήκαμε με Δήμους , φορείς και συλλογικά όργανα για την προώθηση κοινών επιδιώξεων και προτάσεων για μια πολυεπίπεδη ανάπτυξη σε οικονομικό, πολιτιστικό ,τουριστικό και παραγωγικό τομέα
• Παρείχαμε επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε φορείς και συλλογικά όργανα της περιοχής , για τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους , την ωρίμανση των έργων και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα
• Επιδιώξαμε την από κοινού διαχείριση προβλημάτων και έκτακτων καταστάσεων.
• Οργανώσαμε κοινωνικές υποστηρικτικές δράσεις για άτομα και ομάδες που χρήζουν βοήθειας.
• Επιδιώξαμε την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΔΡΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των τοπικών οικονομικών, κοινωνικών, και πολιτιστικών συνθηκών και τάσεων, η καταγραφή των αναγκών, ενδιαφερόντων, αιτημάτων και προτάσεων των πολιτών και των τοπικών φορέων της περιοχής, η αξιολόγηση των δυνατοτήτων και προοπτικών για συμβολή στην οικονομική κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, συνετέλεσαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων και παρεμβάσεων σε διάφορους τομείς.
Οι συνεργασίες και η στοχευμένη επιλογή των πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων περιφερειακής εμβέλειας στην Π.Ε Λακωνίας συνέβαλαν αποτελεσματικά στη διοργάνωση ποιοτικά αναβαθμισμένων και ελκυστικών εκδηλώσεων, που με τη σειρά τους δημιούργησαν μια θετική εικόνα για το Νομό μας , συμβάλλοντας στην προσπάθεια καθιέρωσης της περιοχής μας ως σημαντικό τουριστικό προορισμό.
Το έτος 2011 ήταν σημαντικό σε δράσεις και εκδηλώσεις που αφορούν σε συνδιοργάνωση με Δήμους, φορείς, και συλλόγους, σε θεατρικά και μουσικά φεστιβάλ, αθλητικές εκδηλώσεις, ημερίδες, δράσεις σχολείων σε θέματα υγείας.
ΣΥΝΟΨΗ
Ολοκληρώνοντας τον απολογισμό του πρώτου έτους της θητείας μας θέλω να επισημάνω τα εξής:
• Αφιερώσαμε ενέργεια, σκέψεις, χρόνο και δράσεις στην λειτουργία του νέου θεσμού, στη διαμόρφωση των υποδομών, στον οικονομικό εξορθολογισμό της λειτουργίας μας, στο νοικοκύρεμα και την έναρξη λειτουργίας των νέων υπηρεσιών.
• Πρόκειται για ένα στόχο που τον πετύχαμε με επάρκεια, με αποτέλεσμα να λειτουργούν ικανοποιητικά οι υπηρεσίες μας, να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των πολιτών, να αντιμετωπίζονται τα θέματα του πρωτογενή τομέα, να εξυπηρετούνται οι επαγγελματίες, να διεκπεραιώνονται, σε γενικές γραμμές, οι υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών μας.
• Ακόμη, έχουμε θέσει τις βάσεις για διαμόρφωση συλλογικής συνείδησης, για το ξεπέρασμα της περιορισμένης οπτικής που επικεντρώνεται στην γεωγραφική εμβέλεια της κάθε ΠΕ και θα πρέπει να προχωρήσουμε σε προγραμματισμό και δράσεις που θα σχεδιάζονται με αναφορά στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου στο σύνολό της.
• Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι να εκπληρώσουμε τον αναπτυξιακό στόχο της περιφέρειάς μας. Η αναπτυξιακή πολιτική οδηγεί στα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής και στην ενδογενή ανάπτυξή της. Ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός στις διάφορες μορφές του, ο φυσικός μας πλούτος, η παράδοση και ο πολιτισμός μας, η διατροφική κουλτούρα, οι άνθρωποι και το περιβάλλον μπορούν να αποτελέσουν κεφάλαιο για την ανάπτυξη του τόπου.
• Μια ανάπτυξη προσανατολισμένη στη διαχείριση της ποικιλίας των τοπικών καταστάσεων και προσαρμοσμένη στο χαρακτήρα και στο ανθρώπινο δυναμικό της κάθε περιοχής μπορεί να σχεδιασθεί και να εφαρμοσθεί μόνο από εμάς. Με σεβασμό στον πολίτη, με διαφάνεια στις ενέργειές μας, με ισότητα και δικαιοσύνη απέναντι σε όλους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *