Διπλή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 18 Απριλίου

1)Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 18η Απριλίου τ.ε. ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ψηφίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου»
Εισηγητής κ. Δήμαρχος και κ.κ. Αντιδήμαρχοι.

2. «Περί προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

3. «Περί Συγκροτήσεως Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

4. «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου/Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για ορισμό φορέα υλοποίησης – Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή για την παρακολούθηση της Π.Σ. (έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης»)
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.

5. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή αυτού, στην Ένωση Ελληνικών Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

6. «Περί εγκρίσεως τεχνικής έκθεσης της μελέτης με τίτλο «Σημειακές παρεμβάσεις διαμόρφωσης και ανάπλασης στο Δήμο Ζάρακα»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Χ΄΄γρηγορίου Π.

7. «Περί οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση Ζάρακα»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Χ΄΄γρηγορίου Π.

8. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία στην επέκταση του σχεδίου πόλεως (Μολάων)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κολλιάκος Ιωάννης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα. Παρακαλούνται οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που επιθυμούν να δηλώσουν ειδικούς αγορητές στα ανωτέρω θέματα και οι κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν στα ανωτέρω θέματα να το δηλώσουν εγγράφως στο Προεδρείο προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως.

Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται οι κ.κ. πρ. Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών καθώς και οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ο Πρόεδρος Σπύρος Αβδούλος

2) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 18η Απριλίου τ.ε. ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης για το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006.

«Περί ψηφίσεως του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος και οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα. Παρακαλούνται οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που επιθυμούν να δηλώσουν ειδικούς αγορητές στα ανωτέρω θέματα και οι κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν στα ανωτέρω θέματα να το δηλώσουν εγγράφως στο Προεδρείο προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως.

Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται οι κ.κ. πρ. Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών καθώς και οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ο Πρόεδρος

Σπύρος Αβδούλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *