Ενημέρωση για τα Σχέδια Βελτίωσης 2011


Ο Δήμος Μονεμβασιάς ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την αναμόρφωση της προκήρυξης των Σχεδίων Βελτίωσης, του Μέτρου 121, για το έτος 2011, και οι λεπτομέρειες για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:
• Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός και μετεγκατάσταση γεωργικών κτιρίων και κατασκευών (σταβλικές εγκαταστάσεις, θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, αγροτικές αποθήκες)
• Αγορά γεωργικών ελκυστήρων και παρελκόμενων μηχανημάτων
• Αγορά κτηνοτροφικού εξοπλισμού (αρμεκτικά, χαρμανιέρες, σιλό κτλ.)
• Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός καθετοποίησης της παραγωγής (συσκευασία, συντήρηση-ψύξη), όπως οινοποιεία, τυροκομεία κτλ.
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης σε ρεύμα, μεταξύ αυτών και βιομάζα.
• Έγγειες βελτιώσεις, όπως γεωτρήσεις, υδατοδεξαμενές κτλ.
• Επενδύσεις για μελισσοκομικό εξοπλισμό και μελισσοκομικά εργαστήρια
• Ίδρυση εγκαταστάσεων ειδικών εκτροφών (σαλιγκάρια, σηροτροφία)
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
• Μελισσοκομικό και ανθοκομικό αυτοκίνητο
• Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω (μελέτες, αδειοδοτήσεις, οικοδομικές άδειες, συμβολαιογραφικά έξοδα κτλ)
• Ίδρυση – επέκταση – εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων τυποποίησης ποιοτικού ελαιολάδου και ποιοτικών επιτραπέζιων ελαιών σε συσκευασίες λιανικής

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Στα σχέδια βελτίωσης εντάσσονται όλοι οι επαγγελματίες γεωργοί (παλιοί και νέοι), που πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• έχουν ηλικία από 18 ως 65 ετών
• είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δηλαδή αντλούν το 35% του εισοδήματός τους από γεωργικές δραστηριότητες
• έχουν ασφάλιση ΟΓΑ ή είναι μικροεπαγγελματίες μόνιμοι κάτοικοι δημ. διαμερισμάτων ως 2.000 κατοίκων, ορεινών οικισμών ή μικρών νησιών
• Το μέγεθος σε εργασία της εκμετάλλευσής τους ξεπερνά τη 0,5ΜΑΕ ή 0,25ΜΑΕ προκειμένου για αροτραίες καλλιέργειες και για νησιά
• Στο πρόγραμμα εντάσσονται και νομικά πρόσωπα με γεωργική δραστηριότητα, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Επίσης με τις τροποποιήσεις προβλέπονται:
• Σημαντική μείωση της βάσης των 40 μορίων και κατάργηση της επιμέρους βάσης των 15 μορίων.
• Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής για την υλοποίηση του σχεδίου βελτίωσης έως και 50%.
• Δυνατότητα για υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης, προϋπολογισμού μικρότερου ή ίσου των 50.000 ευρώ, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο χωρίς την υπογραφή συντάκτη.
• Έναρξη επιλεξιμότητας επενδύσεων από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, δηλαδή την 18-2-2011.

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% ως 60% για τις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας και φτάνουν ως και 75% μόνο για τα μικρά νησιά.
Το ύψος της συνολικής επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από πολύ μικρές επενδύσεις αξίας μερικών χιλιάδων ευρώ και να φτάνει συνολικά ως 500.000€
Οι επιμέρους περιορισμοί και τα ανώτερα όρια επενδύσεων είναι τα εξής:
• Επενδύσεις στη φυτική παραγωγή (τρακτέρ, μηχανήματα, άρδευση, έγγειες βελτιώσεις, φυτείες) ως 180.000€
• Επενδύσεις καθετοποίησης της παραγωγής (κτίρια και εξοπλισμός για συντήρηση, τυποποίηση, συσκευασία, μεταποίηση) ως 300.000€
• Επενδύσεις θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων ως 500.000€
• Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ως 200.000€ και ως 40kW, για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή από 18/02/2011 έως και 31/05/2011. Η έντυπη μορφή των αιτήσεων ενίσχυσης (πρωτότυπο και αντίγραφο) υποβάλλεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδική Γραμματεία Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα, Λ. Αθηνών 54 – 56, 10441, Αθήνα.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τους γεωπόνους του δήμου και από τους κατά τόπους μελετητές.

Εκ του Δήμου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *