Επιστολή Τριχείλη στα Υπουργεία για τις γεωτρήσεις

Επιστολή  Τριχείλη στα Υπουργεία για τις γεωτρήσεις

ΘΕΜΑ: Περί αποδοχής του φορολογικού εντύπου Ε9 ως αποδεικτικό στοιχείο τίτλων ιδιοκτησίας. Σχετική: Η υπ’ αριθ. 110424/11-4-2012 Κ.Υ.Α. περί Τροποποίησης της 150559/10-6-2011 ΚΥΑ «Διαδικασίες, όροι & προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού». Σύμφωνα με τις παραπάνω σχετικές Κ.Υ.Α., για την διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού απαιτείται μεταξύ άλλων η προσκόμιση τίτλων κατοχής όπως συμβολαιογραφικά έγγραφα, μισθωτήρια ή ένορκες βεβαιώσεις. Με το παρόν έγγραφο θέλουμε να σας μεταφέρουμε την αδυναμία πολλών ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών να προσκομίσουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, καθώς επίσης και το γεγονός ότι και σε υπάρχοντα συμβόλαια παρελθόντων χρόνων οι στρεμματικές αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς έχουν συνταχθεί χωρίς τοπογραφικές μετρήσεις. Είναι γεγονός ότι με την νέα ΚΥ.Α. απλοποιήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό οι αρχικά πολύπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης. Ωστόσο το πρόβλημα της απόδειξης της ιδιοκτησίας παραμένει αξεπέραστο και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για πλήθος ενδιαφερόμενων να ξεκινήσουν τις διαδικασίες αδειοδότησης. Για το σκοπό αυτό σας καλούμε όπως δεχτείτε το φορολογικό έντυπο Ε9 ως αποδεικτικό κατοχής ιδιοκτησίας για την εν λόγω διαδικασία, από τη στιγμή που ο κάθε έλληνας πολίτης φορολογείται με βάση αυτό και το Υπ. Οικονομικών το αποδέχεται ως επίσημο έγγραφο. Μαζί με τις παραπάνω προτάσεις μας, θεωρούμε επιβεβλημένη την παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών τουλάχιστον κατά ένα εξάμηνο, καθώς η νέα ΚΥ.Α. εκδόθηκε πολύ κοντά στην ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων άνευ προστίμου, με αποτέλεσμα την καθυστερημένη προσαρμογή όλων των εμπλεκόμενων στα νέα δεδομένα της τροποποιημένης Κ.Υ.Α.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *