ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

Προς : κα Διευθύντρια
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας
Διοικητήριο Λακωνίας
2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου

Κοιν: 1. ΕΛΓΑ Υποκ. Τρίπολης
Ναυπλίου & Αλ. Σούτσου
221 00 – Τρίπολη
2. Βουλευτές Ν. Λακωνίας
3. Ε.Α.Σ. Λακωνίας
4. Ομάδες παραγωγών
εσπεριδοειδών Νομού Λακωνίας
Σύσταση καλλιεργητικών ζωνών & υποζωνών στο Νομό Λακωνίας.
Κα Δ/ντρια,
Όπως θα γνωρίζετε, οι παγετοί του περασμένου χειμώνα που έπληξαν αρκετές περιοχές στο Νομό μας, προκάλεσαν ζημιές στην ηρτημένη παραγωγή, ιδίως σε εσπεριδοειδή και ελαιόδεντρα, για τις οποίες υποβλήθησαν από τους παραγωγούς δηλώσεις ζημιάς προς τον ΕΛΓΑ και ήδη έχει ολοκληρωθεί η εκτιμητική διαδικασία και αναμένονται τα πορίσματα εκτίμησης.
Οι παγετοί όμως σε ορισμένους εκτεταμένους θύλακες ήταν τόσο ισχυροί που προκάλεσαν σοβαρότατες ζημιές και στο φυτικό κεφάλαιο και ειδικότερα ξηράνσεις κορμού και πρωτογενών – δευτερογενών κλάδων σε ελαιόδεντρα και εσπεριδοειδή, ενώ καταστράφηκαν πλήρως όλα σχεδόν τα νεόφυτα δέντρα ηλικίας μέχρι 4 ετών.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, για να ενταχθεί μια καλλιέργεια στο πρόγραμμα απαιτείται η ζημιά σε επίπεδο Νομού να υπερβαίνει το 30%.
Οι πληροφορίες μας είναι πως η Έκθεση της Περιφερειακής Επιτροπής που συστήθηκε για την καταγραφή των ζημιών φυτικού κεφαλαίου, αν και αναφέρει σαφώς τον εντοπισμό σοβαρότατων ζημιών σε θύλακες παγετού όλου του Νομού, εν τούτοις δεν προκρίνει την οικονομική ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών (πλην επιτραπέζιων ελιών), καθώς δεν συμπληρώνεται το επιθυμητό ποσοστό σε επίπεδο Νομού, με αποτέλεσμα πολλοί ελαιοπαραγωγοί αν και ζημιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό, να μην είναι δικαιούχοι ανασύστασης και οικονομικής ενίσχυσης από το πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του παραπάνω προγράμματος, οι καλλιεργητικές ζώνες δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται με το επίπεδο του νομού, αλλά αντίθετα μια ομοιογενής περιοχή μικρότερης έκτασης μπορεί να αποτελέσει ζώνη από μόνη της.
Εν προκειμένω, στο Νομό μας θεωρούμε ότι μεταξύ των διαφόρων περιοχών υπάρχει μεγάλη παραλλακτικότητα και ποικιλομορφία όσον αφορά τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, τις καλλιεργούμενες ποικιλίες, ακόμα και τον τρόπο καλλιέργειας ενός είδους.
Επομένως θεωρούμε ότι η υπηρεσία σας (ως αρμόδια για το ζήτημα αυτό) θα πρέπει να υποβάλλει προς το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης& Τροφίμων αίτημα για σύσταση επιμέρους ζωνών και υποζωνών ανά καλλιέργεια μέσα στο Νομό, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, στα πρότυπα των ζωνών που υπήρχαν μέχρι το 2006.
Με τον τρόπο αυτό, θα αντιμετωπισθούν φαινόμενα όπως το φετινό, καθώς η κρίση για ένταξη μιας περιοχής στο πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων θα αφορά μικρότερη καλλιεργητική ζώνη και κυρίως περιοχή με ομοιόμορφα εδαφοκλιματικά και καλλιεργητικά χαρακτηριστικά.
Ο Δήμος μας και οι υπηρεσίες του είναι στη διάθεσή σας με ότι στοιχεία διαθέτει ή μπορεί να συνεισφέρει προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο σας σχετικά με τη σύσταση ζωνών και υποζωνών ανά καλλιέργεια μέσα στο Νομό μας.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *