ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΣΟΚ ΛΑΚΩΝΙΑΣ κ.ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:ΠΕΚΑ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΣΟΚ ΛΑΚΩΝΙΑΣ κ.ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:ΠΕΚΑ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς: Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Εσωτερικών &
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Θέμα: «Καταστροφικές ενέργειες προώθησης λειτουργίας Σταθμού Ηλεκτρι-κής Ενέργειας στη Λακωνία»

Κύριοι Υπουργοί,
Στις 11/12/2007 (αρ.πρωτ.3177/162) κατέθεσα ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Εσωτερικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, σύμφωνα με την οποία αναλυόταν το σοβα-ρότατο θέμα και οι συνέπειές του προς το περιβάλλον, της εγκατάστασης σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας σε τουριστική περιοχή προστατευόμενη από το NATURA 2000 στη νοτιοανατολική Λακωνία και ειδικότερα στη θέση «Ασπρούδια», απέναντι σχεδόν από την Ελαφόνησο.
Τότε, λοιπόν, εκφράσαμε όλοι (τοπικοί φορείς και προσωπικά) τις ανησυχίες μας και τον προβληματισμό μας για τις περιβαλλοντικές συνέπειες ενός τέτοιου έργου, το οποίο θα συνεπαγόταν τη μείωση του τουρισμού και φυσικά η αλυσίδα των αρνητι-κών συνεπειών, θα παρέσερνε την τοπική ανάπτυξη και οικονομία. Η τοπική κοινωνία, της οποίας η γνώμη δεν ζητήθηκε ποτέ, τάχθηκε εξαρχής εναντίον ενός τέτοιου έργου.
Οι απαντήσεις που εδώθησαν τότε είχαν ως εξής:

Η Γενική Δ/νση Ενέργειας – Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής, Τμ. Γ’ του Υπ. Ανάπτυ-ξης (α.π. Δ5/ΗΛ-Γ/Φ 14/312, 4/1/2008) απέστειλε σχετικό έγγραφο της ΡΑΕ, το οποίο διαπίστωνε την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης Άδειας Παραγωγής.Το ΥΠΕΧΩΔΕ με το υπ’αριθ.πρ. 719Β (4/1/2008) επιβεβαίωσε ότι οι περιοχές Νεάπολη και Ελαφό-νησος (GR2540002) περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο προστατευόμενων περι-οχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοιών Λακωνίας με την υπ’αριθ.275/2007 ομόφωνη απόφασή του δήλωσε την κάθετη αντίθεσή του στη δημιουργία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Δήμο Βοιών, υποστηρί-ζοντας δε ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται σε κανένα Χωροταξικό Σχεδιασμό οποιου-δήπτε επιπέδου.
Ωστόσο, μετά από όλες αυτές τις ενέργειες, αποφάσεις και αντιδράσεις, δημο-σιεύθηκε στις 2 Μαρτίου 2012 το ΦΕΚ 117 και το 118, τα οποία συνιστούν την πλήρη και καθοριστική κατάλυση όλων των παραπάνω.
Το ΦΕΚ 117 (τεύχ.Τέταρτο) δημοσίευσε την Αριθμ.8572/1687 «Καθορισμός ο-ρίων Αιγιαλού – Παραλίας στη θέση ΑΣΠΡΟΥΔΙΑ του Δήμου Μονεμβασιάς Ν. Λακωνί-ας» και το ΦΕΚ 118 (τεύχ.Τέταρτο) δημοσίευσε την Αριθμ.8560/1685 «Καθορισμός ορίων Αιγιαλού – Παραλίας στη θέση ΜΟΤΣΟΥ του Δήμου Μονεμβασιάς Ν. Λακωνί-ας».
Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές δίνεται το πράσινο φως για την έναρξη των εργασιών κατασκευής και λειτουργίας σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΣΤΕΡΟΠΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.» επικαλούμενοι το υπ΄αριθμ.544.5/533/11/08-07-2011 έγγραφο του ΓΕΝ σχετικά με την οριογραμμή της παραλίας καθώς και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στην περιοχή ευπαθή οικοσυστήματα και προστατευόμενες περιοχές!

Μετά από τα παραπάνω ερωτάσθε:
1. Προτίθεστε να επιτρέψετε την κατασκευή και λειτουργία σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας στο νομό Λακωνίας;
2. Δεδομένης της άρνησης των παραγόντων για την κατασκευή του έργου αλλά και των τεράστιων δυσμενών περιβαλλοντικών και λοιπών επιπτώσεων, σε ποιά μέτρα προτίθεστε να προβείτε, ώστε να αποτραπεί το εν λόγω εγχεί-ρημα;
3. Είναι ή δεν είναι τελικά οι περιοχές της Νεάπολης και της Ελαφονήσου προ-στατευόμενες περιοχές;
4. Με ποιά κριτήρια επιλέγεται η συγκεκριμένη περιοχή και όχι κάποια άλλη στην Πελοπόννησο;
5. Για ποιούς λόγους η διαδικασίες γίνονται εν κρυπτώ και δεν ζητάται η σύμ-φωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας;
6. Σε ποιές ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, ώστε να προστατευθεί ο φυσι-κός πλούτος της περιοχής και να μην υποστεί τις αρνητικές συνέπειες που θα είναι καταστροφικές για την τοπική οικονομία, πολλώ δε, σε μια περίοδο που η κρίση ήδη έχει επιβαρύνει την οικονομία;
7. Η ΡΑΕ έχει εγκρίνει οριστικά το έργο;

20.03.2012 Ο Ερωτών Βουλευτής

Γρηγοράκος Λεωνίδας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *