Ερώτηση Πατριανάκου στο Υπουργό Υγείας για τα σοβαρά προβλήματα της ενοποίησης των Νοσοκομείων Σπάρτης και Μολάων

Ερώτηση Πατριανάκου στο Υπουργό Υγείας για τα  σοβαρά προβλήματα της ενοποίησης των Νοσοκομείων Σπάρτης και Μολάων

Η Βουλευτής Λακωνίας Φεβρωνία Πατριανάκου κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, με την οποία ζητά, με σειρά αναλυτικών ερωτημάτων, συγκεκριμένες απαντήσεις και παρεμβάσεις από τον Υπουργό Υγείας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πλήθος των λειτουργικών και οργανωτικών προβλημάτων των Νοσοκομείων Σπάρτης και Μολάων, που διογκώνονται μετά και την απόφαση ενοποίησής τους σε ένα ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας».
            Ενώ πρόκειται για απόφαση που έχει ληφθεί ήδη από τις αρχές Μαρτίου 2012, με την ψήφιση του Νόμου 4052/2012, σε εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και η σχετική ΚΥΑ, ποτέ δεν κατέστησαν σαφείς οι στόχοι της απόφασης αυτής, δεν γνωστοποιήθηκε συγκεκριμένο σχέδιο ούτε και ο γενικότερος σχεδιασμός παροχής Α’θμιας και Β’θμιας περίθαλψης στο Νομό και φυσικά δεν μεσολάβησε η απαιτούμενη προετοιμασία σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο, με συνακόλουθο αποτέλεσμα τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του νέου ενοποιημένου σχήματος.
            Στο πλαίσιο των πιθανών συνεπειών της απόφασης αυτής, η Βουλευτής τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας του Νοσοκομείου Μολάων, με διατήρηση και ενίσχυση του συνόλου των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών, που αποτελεί άλλωστε συντεταγμένη θέση του συνόλου των θεσμικών παραγόντων, αλλά και αδιαπραγμάτευτο αίτημα των κατοίκων των περιοχών που εξυπηρετούνται από αυτό.
Επίσης υπογραμμίζει ότι ο αναγκαίος εξορθολογισμός δαπανών στη δημόσια υγεία αποτελεί μεταρρύθμιση όταν παράγεται οικονομικό αποτέλεσμα, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας στον πολίτη αναβαθμισμένες και χωρίς εκπτώσεις.

Για το λόγο αυτό ζητά να ενημερωθεί επιπλέον και για το ύψος του προβλεπόμενου προϋπολογισμού και του προγράμματος προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας για το 2013, σε σύγκριση με τους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Σπάρτης και Μολάων κατά την προηγούμενη τριετία, καθώς και για τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα γίνεται η κατανομή των κονδυλίων σε κάθε Νοσοκομείο.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της Βουλευτού έχει ως εξής :
Σύμφωνα με το Νόμο 4052/2012 (ΦΕΚ 41Α’/01-03-2012), ο οποίος ψηφίστηκε την 1ηΜαρτίου 2012, τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία που λειτουργούσαν υπό ενιαία διοίκηση θα συνιστούσαν, από 1ης Ιανουαρίου 2013, ένα αυτοτελές και ενιαίο νοσοκομείο.
Σε εφαρμογή του Νόμου αυτού, εκδόθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 η ΚΥΑ Υ4α/οικ.123794/2012 (ΦΕΚ 3486Β’/31-12-2012), σύμφωνα με την οποία το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Μολάων θα αποτελούν εφεξής ένα ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας» και έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι το Νοσοκομείο Μολάων αποτελεί καθοριστικό αναπτυξιακό παράγοντα μιας περιοχής με ισχυρή τουριστική προοπτική (Μονεμβάσια, Νεάπολη, Ελαφόνησος, Κυπαρίσσι, κλπ), γι’ αυτό και το σύνολο των θεσμικών παραγόντων συντεταγμένα επιθυμεί την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του.
Η διατήρηση και ενίσχυση του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Νοσοκομείο Μολάων, στο οποίο πρέπει να επισημανθεί ότι λειτουργεί και Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, αποτελεί επιπλέον πάγια και αδιαπραγμάτευτη θέση των κατοίκων των περιοχών που εξυπηρετούνται από το Νοσοκομείο αυτό, η οποία επιβάλλεται λόγω του ορεινού και δυσπρόσιτου χαρακτήρα των περιοχών αυτών, αλλά και της σημαντικής απόστασής τους από το Νοσοκομείο Σπάρτης.
            Παρά το γεγονός, όμως, ότι από τις αρχές Μαρτίου 2012 είχε αποφασιστεί η ενοποίηση των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, ποτέ δεν κατέστησαν σαφείς οι στόχοι της απόφασης αυτής, δεν γνωστοποιήθηκε συγκεκριμένο σχέδιο ούτε και ο γενικότερος σχεδιασμός παροχής Α’θμιας και Β’θμιας περίθαλψης στο Νομό και φυσικά δεν μεσολάβησε η απαιτούμενη προετοιμασία σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο, με αποτέλεσμα από 1ης Ιανουαρίου 2013 να έχει προκύψει σωρεία προβλημάτων στη λειτουργία του νέου ενοποιημένου σχήματος, τα οποία μάλιστα επιτείνονται καθημερινά.
            Συγκεκριμένα, ενώ προβλέπεται η ενοποίηση των οργανισμών των νοσοκομείων, δεν διευκρινίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ιατρικών, νοσηλευτικών και διοικητικών – οικονομικών υπηρεσιών, που αποτελούν και τον διαρθρωτικό κορμό των νοσοκομείων και συνιστούσαν μέχρι τις 31-12-2012 διακεκριμένες Διευθύνσεις του κάθε νοσοκομείου.
Κατ’ επέκταση, δεν διασαφηνίζεται και ο εφεξής τρόπος λειτουργίας των Τομέων, Τμημάτων κατά ειδικότητα, Μονάδων, Ιατρικών Ειδικοτήτων – Ειδικών Μονάδων, καθώς και των Διατομεακών και λοιπών Τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας κάθε νοσοκομείου, ούτε και των Υποδιευθύνσεων της Νοσηλευτικής και Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας.
Ενώ προβλέπεται ότι στους ενοποιημένους οργανισμούς συμπεριλαμβάνονται όλες οι οργανικές θέσεις προσωπικού, δεν διευκρινίζεται σε ποιο νοσοκομείο θα παρέχονται οι υπηρεσίες του προσωπικού, με αποτέλεσμα τόσο την αναστάτωση του προσωπικού, όσο και την αβεβαιότητα για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.
Η πρόβλεψη ενιαίου προϋπολογισμού και προγράμματος προμηθειών προκαλεί συγχύσεις και προβλήματα τόσο στη διαδικασία κατανομής στα δύο νοσοκομεία του Νομού των -ούτως ή άλλως ανεπαρκών- επιχορηγήσεων, όσο και στη διαδικασία επιμερισμού των προμηθειών και μάλιστα όταν οι μονάδες παροχής φροντίδας υγείας στη Λακωνία αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ακριβώς επειδή από τον ως άνω Ν. 4052/2012 δεν προέκυπτε ο τρόπος λειτουργίας των νέων ενοποιημένων νοσοκομείων, προβλεπόταν ότι θα εκδιδόταν Υπουργική Απόφαση, που θα διευκρίνιζε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.
Επιβάλλεται να υπογραμμιστεί ότι ο αναγκαίος εξορθολογισμός δαπανών στη δημόσια υγεία αποτελεί μεταρρύθμιση όταν παράγεται οικονομικό αποτέλεσμα, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας στον πολίτη αναβαθμισμένες και χωρίς εκπτώσεις.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός :
1.- Σε ποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις προτίθεται να προβεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Σπάρτης και του Νοσοκομείου Μολάων, ώστε να μην υποβαθμιστεί περαιτέρω η υγειονομική περίθαλψη στο Νομό;
2.- Προτίθεται να διατηρήσει στο Νοσοκομείο Μολάων τους υφιστάμενους τομείς της ιατρικής υπηρεσίας καθώς και τα τμήματά τους, αλλά και να εξασφαλίσει τον αριθμό των κλινών, προκειμένου να διασφαλίσει τη ζητούμενη και αναγκαία απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του ;
3.- Με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει διοικητικά το Νοσοκομείο Μολάων, καθ’ ότι  το Νοσοκομείο Σπάρτης απέχει περισσότερο από 70 χλμ και είναι δεδομένο ότι καθημερινά θα χρειάζεται να λαμβάνονται επείγουσες αποφάσεις και να διευθετούνται προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία του ;
4.- Εν όψει του νέου διοικητικού σχήματος των νοσοκομείων, με ποιο τρόπο προτίθεται να αντιμετωπίσει το ζήτημα της κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, ώστε να αντιμετωπιστεί το μείζον ζήτημα της υποστελέχωσης των νοσοκομείων στο Νομό, χωρίς συγχωνεύσεις κλινικών και χωρίς υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ;
5.- Ποιες είναι συγκεκριμένα οι προβλέψεις για το προσωπικό των Νοσοκομείων Σπάρτης και Μολάων ;
6.- Εν όψει της καθιέρωσης ενιαίου προϋπολογισμού και προγράμματος προμηθειών, τι προβλέπεται συγκεκριμένα για το ύψος του προϋπολογισμού και των προμηθειών του νέου διοικητικού σχήματος και ειδικότερα πρόκειται για ενοποίηση των προβλεπόμενων ήδη προϋπολογισμών και προγραμμάτων προμηθειών των δύο Νοσοκομείων ή υπάρχει διαφορετική ρύθμιση και σε περίπτωση θετική απάντησης ποια είναι αυτή ;
7.- Με ποια κριτήρια θα γίνεται η κατανομή κονδυλίων σε κάθε Νοσοκομείο ;
8.- Ποιος ακριβώς ήταν, την τελευταία τριετία, ο προϋπολογισμός για το Νοσοκομείο Σπάρτης, ποιος για το Νοσοκομείο Μολάων και ποιος είναι ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας για το 2013 ;
9.- Ποιος είναι ο ρόλος των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων στο νέο σχεδιασμό που επιθυμεί να υλοποιήσει το Υπουργείο στο Νομό κάτω από τον γενικό τίτλο «Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας» ;
10.- Ποιες ήταν οι δαπάνες που διετέθησαν για τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία κατ’ έτος, την τελευταία τριετία και ποιες προϋπολογίστηκαν για το 2013 ;
11.- Επειδή τα μηχανογραφικά συστήματα των δύο Νοσοκομείων ήταν μεταξύ τους ασύμβατα, τι προτίθεται να πράξει άμεσα για την εύρυθμη λειτουργία και συνεργασία τους ;
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *