Νέα παρέμβαση Τριχείλη για την αδειοδότησης των χρήσεων νερού

Νέα παρέμβαση Τριχείλη για την αδειοδότησης των χρήσεων νερού

Νέα παρέμβαση με επιστολές του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη προς τους υπηρεσιακούς Υπουργούς και τους αρμόδιους Ειδικούς Γραμματείς των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για το επίκαιρο θέμα της αδειοδότησης των χρήσεων νερού (γεωτρήσεων, πηγαδιών, κλπ). Πιο συγκεκριμένα, στις δύο επιστολές γίνεται αναφορά στην επιτακτική ανάγκη αποδοχής του εντύπου Ε9 ως αποδεικτικού στοιχείου τίτλων ιδιοκτησίας λόγω της έλλειψης συμβολαιογραφικών τίτλων στην πλειονότητα των παραγωγών Σχετικά: 1 ) Η υπ’ αριθ. 110424/11-4-2012 Κ.Υ.Α. περί Τροποποίησης της 150559/10-6-2011 ΚΥΑ «Διαδικασίες, όροι & προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού». 2) Το υπ’ αριθ. 13939/17-5-2012 έγγραφό μας. Κύριε Υπουργέ και κύριε Ειδικέ Γραμματέα, Επανερχόμενοι στο παραπάνω σχετικό έγγραφό μας, ύστερα και από την εμπειρία που σχηματίστηκε κατά το διάστημα που ακολούθησε την τροποποιητική ΚΥ.Α., επισημαίνουμε για μια ακόμα φορά την αναγκαιότητα αποδοχής του εντύπου Ε9 ως αποδεικτικό ιδιοκτησίας κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού. Έχουμε την άποψη ότι το ζητούμενο είναι να εντοπιστούν και να καταγραφούν οι υφιστάμενες υδροληψίες καθώς και τα αρδευόμενα αγροτεμάχια, ώστε να δημιουργηθεί ένα μητρώο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τις χρήσεις νερού και στη λογική αυτή οι χρήστες θα πρέπει να προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο καταγράφει τα στοιχεία αυτά, όπως είναι το Ε9 ή το αντίγραφο της αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης. Αντίθετα, δεν είναι βασικό στοιχείο η απόδειξη της ιδιοκτησίας με συμβολαιογραφικά έγγραφα, αλλά η τεκμηρίωση του χρήστη νερού, η οποία μπορεί να γίνει πολύ ευκολότερα με τη χρήση των παραπάνω αποδεικτικών εγγράφων, μέσω των οποίων οι πολίτες φορολογούνται αλλά και λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη επιδοτήσεων. Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες έντονων παραπόνων από παραγωγούς οι οποίοι δεν έχουν τίτλους για διαφόρους λόγους (χρησικτησία κλπ) και πολλοί από αυτούς έχουν μεγάλο αριθμό αγροτεμαχίων, με συνέπεια να είναι πολύ δύσκολη ή αδύνατη η προσκόμιση συμβολαίων για να γίνει αποδεκτή η κατάθεση της αίτησης. Παρακαλούμε και πάλι όπως επανεξετάσετε το σημαντικότατο αυτό σημείο προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης για όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να μείνουν στον ‘’αέρα’’ αν συνεχιστεί η αδιάλλακτη πρόθεση της ισχυρής απόδειξης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *