Ξεκινάει η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ΔΚ Νεάπολης

Ξεκινάει η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ΔΚ Νεάπολης

            

            Στο στάδιο της υλοποίησης εισέρχεται το Υποέργο 2 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ».
            Η σχετική σύμβαση κατασκευής του έργου, προϋπολογισμού  5.324.860,80 € με ΦΠΑ, υπογράφηκε σήμερα 7 Μαρτίου 2014, από το Δήμαρχο Μονεμβασίας κ. Ηρακλή Τριχείλη και του κ. Δρακόπουλου Χρήστου νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ENVITEC AE».
            Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσής του είναι 22 μήνες, εκ των οποίων 18 αφορούν τις εργασίες ερευνών, σύνταξης της μελέτης, κατασκευής του έργου και δοκιμών και 4 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων του έργου και την εκπαίδευση του προσωπικού.
Με το υποέργο θα κατασκευασθεί Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας 6.800 Ι.Κ (φάση κατασκευής 20ετία) με τη μέθοδο ενεργούς ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, η οποία θα περιλαμβάνει μονάδα υποδοχής λυμάτων και βοθρολυμάτων, μονάδα προεπεξεργασίας, μονάδα βιολογικής επεξεργασίας με νιτροποίηση – απονιτροποίηση, μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση – αποχλωρίωση και μονάδα επεξεργασίας ιλύος.
Επίσης θα κατασκευασθούν:
α) Το Κεντρικό Α/Σ και ο καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς μήκους 2.500,00 μμ από HDPE 3ης γενιάς ονομαστικής διαμέτρου DN355 και πίεσης 10 atm και
β) Ο αγωγός διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων μήκους 2.800,00 μμ (χερσαίο και υποθαλάσσιο τμήμα ) και το φρεάτιο φόρτισης.
            Με την έναρξη κατασκευής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και την σε σύντομο χρονικό διάστημα υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία για το Υποέργο 5 «Ολοκλήρωση Δικτύου  Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νεάπολης», υλοποιείται ένα σημαντικό έργο υποδομής για το Δήμο μας, το οποίο  συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία και αναβάθμιση  του φυσικού περιβάλλοντος, ενισχύοντας ιδιαίτερα τις περαιτέρω προσπάθειες όλων μας για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας. 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *