Προτάσεις επί του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης)

ΠΡΟΣ:
1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦ.
κ. Σκανδαλίδη Κω/νο
Αχαρνών 2 Τ.Κ. 101 76 – ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝ.:
1) Κ. Τατούλη Πέτρο
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
2) κα Ντία Τζανετέα Αντιπεριφερειάρχη Περιφ. Ενότητας Λακωνίας
3) Βουλευτές Νομού
4) ΠΑΣΕΓΕΣ
5) Ομάδες παραγωγών Ν. Λακωνίας
6) Μ.Μ.Ε.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ως εκπρόσωπος της τοπικής Αυτοδιοίκησης μιας περιοχής κατά τεκμήριο αγροτικής, θα ήθελα να σας μεταφέρω τον προβληματισμό των αγροτών της περιοχής μας αναφορικά με την διαδικασία υλοποίησης του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013 με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων».
Συγκεκριμένα, πέραν των άλλων ζητημάτων που σας έχουν ήδη τεθεί από τους φορείς των αγροτών και των γεωτεχνικών, θα θέλαμε επιπρόσθετα να σταθούμε σε δύο ζητήματα που πιστεύουμε ότι έχουν μεγάλη σπουδαιότητα τόσο για την περιοχή μας, όσο και για την ορθή γεωργική πρακτική γενικότερα σε συνδυασμό με τη μελλοντική κατάσταση του αγροτικού τομέα:
1) Για την περιοχή μας που τα υδάτινα αποθέματα έχουν σχεδόν εξαντληθεί και η υφαλμύρωση απειλεί ολοένα και περισσότερα καλλιεργούμενα κτήματα, η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων είναι μονόδρομος.
Στο Μέτρο έχει περιληφθεί ως επιλέξιμη δαπάνη η αντικατάσταση των αρδευτκών συστημάτων, αλλά δυστυχώς το πολύ χαμηλό ποσοστό ενίσχυσης (40%) δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση κίνητρο προκειμένου να πεισθούν οι παραγωγοί να αντικαταστήσουν τα σημερινά τους συστήματα άρδευσης με σταλακτοφόρους σωλήνες, οι οποίοι θα μειώσουν στο μισό την κατανάλωση νερού.

Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικότητας του γεγονότος (εξοικονόμηση υδάτινων πόρων) πιστεύουμε ότι τα ποσοστά ενίσχυσης πέραν των διαφοροποιήσεων ανά περιοχή και ανά κατηγορία αγρότη θα πρέπει να διαφοροποιούνται και ανά μέτρο, ανάλογα με τη σπουδαιότητα αυτού.
Στην προκειμένη δε περίπτωση, είναι προφανές ότι θα πρέπει να δοθεί το μέγιστο δυνατό ποσοστό ενίσχυσης (60% κατ’ ελάχιστο) σε όλες τις κατηγορίες αγροτών και όχι μόνο στους Νέους αγρότες, οι οποίοι αποτελούν ένα μικρό ποσοστό του αγροτικού κόσμου.

2) Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ενώ υπάρχει επιλεξιμότητα για την εγκατάσταση νέων πολυετών φυτειών, δεν υπάρχει καμία μέριμνα (και φυσικά ενίσχυση) στο Μέτρο για την μετατροπή των ποικιλιών μέσω εμβολιασμού, ούτε για τις περιπτώσεις που η νέα ποικιλία είναι μέσα στις προωθούμενες ή συνιστώμενες από το Υπουργείο.
Το γεγονός αυτό, αφενός στερεί τη δυνατότητα στους αγρότες να ξεφύγουν από καλλιέργειες και προϊόντα πλεονασματικά και χωρίς καμιά προοπτική πλέον στον εμπορικό τομέα, αφετέρου αποτελεί τροχοπέδη στη σχεδιαζόμενη και από το Υπουργείο αναδιάρθρωση καλλιεργειών με συνέπεια από τη μία να συνεχίζεται η παραγωγή πλεονασματικών προϊόντων και από την άλλη να υπάρχει δυσχέρεια στην μετάβαση σε προωθούμενα είδη και ποικιλίες.
Δυστυχώς δεν αποτελεί κίνητρο για τους αγρότες η επαναφύτευση, καθώς απαιτούνται τουλάχιστον 6-7 χρόνια (για τα εσπεριδοειδή εν προκειμένω) για να αποδώσουν πλήρη παραγωγή και το διάστημα αυτό είναι πολύ μεγάλο χωρίς παραγωγή και εισόδημα.
Αντίθετα, ο επανεμβολιασμός με τις κατάλληλες προωθούμενες ποικιλίες ανά είδος μπορεί να προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε πολύ μικρότερο χρονικό ορίζοντα, καθώς από τον 2ο-3ο χρόνο υπάρχει αξιόλογη παραγωγή, ο αγροτικός κόσμος μπορεί να αντεπεξέλθει για ένα τέτοιο διάστημα και θεωρούμε ότι θα εκδηλωθεί πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να απεγκλωβιστούν από ασύμφορες οικονομικά καλλιέργειες και ο αγροτικός τομέας να αποκτήσει την ζητούμενη διαδοχικότητα στην παραγωγή και να επιτύχει την πολυπόθητη επιμήκυνση της εμπορικής περιόδου.

Με εκτίμηση,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *