Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα τις κατωτέρω ειδικότητες :
Τρεις (3) θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, 4μηνης διάρκειας
Πέντε (5) θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, 5μηνης διάρκειας
Μία (1) θέση ΔΕ Οδηγών Φορτηγών, 4μηνης διάρκειας
Εννέα (9) θέσεις ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας, 4μηνης διάρκειας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι 6/6/2014 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο τμήμα προσωπικού του Δήμου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *