Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας


Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 19 η Οκτωβρίου τ.ε. ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Νεαπόλεως Ν. Λακωνίας στο Ο.Τ. 03/05 επί της Λεωφ. Σπάρτης 84 σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση άρσης απαλλοτρίωσης»
Εισηγητής:

2. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 5/2011 Απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. που αφορά την ψήφιση των κανονισμών της Επιχείρησης»
Εισηγητής: Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. κ. Καλογερίνης

3. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 14/2011 Απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού της Επιχείρησης έτους 2011 »
Εισηγητής: Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. κ. Καλογερίνης

4. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 12/2011 Απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. που αφορά τον καθορισμό της αποζημίωσης του Προέδρου Επιχείρησης και των μελών του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.»
Εισηγητής: κ. .

5. «Περί ορισμού ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Βοιών {ΔΗ.Κ.Ε.Β.} και καθορισμός της αμοιβής αυτών»
Εισηγητής: Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. κ. Καλογερίνης.
6. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 3/2011 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Τ.Α.Κ. που αφορά την ψήφιση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσεως 2010»
Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΕΤΑΚ κ. Κουτσονικολής Χ.

7. «Περί ορισμού ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καστανέας {Δ.Ε.Τ.Α.Κ.} και καθορισμός της αμοιβής αυτών»
Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΕΤΑΚ κ. Κουτσονικολής Χ.

8. «Περί εγκρίσεωςκαι παραλαβής της αριθ. 119/2011 Μελέτης με τίτλο «Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας στην Τ.Κ. Κουλεντίων της Δ.Ε. Μονεμβασίας, προύπολογισμού 20.000,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

9. «Περί εξειδικεύσεως των εργασιών για το έργο «Συντήρηση και επισκευή δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Μονεμβασίας» Προϋπολογισμού 12.000,00 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

10. «Περί εξειδικεύσεως των εργασιών για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών στην οδοποιία Τ.Κ. Λιρών» Προϋπολογισμού 12.600,00 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

11. «Περί τροποποιήσεως της αριθ. 92/2011 μελέτης του έργου «Αντικαταστάσεις – επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Μονεμβασίας» Προϋπολογισμού 30.000.00 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

12. «Περί παραχωρήσεως της χρήσης αιθουσών του Γυμνασίου Μονεμβασίας στο Σύλλογο «ΡΙΖΕΣ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

13. «Περί της από 14.09.2011 αιτήσεως της κ. Πετράκη Παναγιώτας συζ. Νικολάου, σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές ύδρευσης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

14. «Περί διαλύσεως της σύμβασης του έργου «Εκβάθυνση λούτσας ΤΔ Ρειχέας» προϋπολογισμού 10.000,00 €»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π.

15. «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της αριθ. 2/2010 Απόφασης του Δ.Σ. του τ. Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται οι κ.κ. πρ. Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου, ο καθώς και οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ο Πρόεδρος

Σπύρος Αβδούλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *