Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μολάων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μολάοι 22-2-2010

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ.πρωτ. 910
ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

΄Εχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 95 Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α΄114/2006),

2) Σχετική πρόταση του κ. Δημάρχου.

Σ Υ Γ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεών του την 26η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ για λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: ΄Εγκριση μελέτης του έργου «Μελέτη δικτύου αποστράγγισης και απαγωγής υδάτων εντός σχεδίου πόλεως Δ. Μολάων».

Θέμα 2ο: ΄Εγκριση Τεχνικής έκθεσης για την απαλλαγή από τη διαδικασία Περιβαλλοντικής αδειοδότησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη δικτύου αποστράγγισης και απαγωγής υδάτων εντός σχεδίου πόλεως Δ. Μολάων».

Θέμα 3ο: ΄Εγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Νομικού Προσώπου παιδικού Σταθμού Δήμου Μολάων οικον. έτους 2010

Θέμα 4ο: ΄Εγκριση προϋπολογισμού Ο.Ν.Α. Δήμου Μολάων οικον. έτους 2010

Θέμα 5ο: ΄Εγκριση προϋπολογισμού Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μολάων οικον. έτους 2010

Θέμα 6ο: Αποδοχή ή μη δακοκτονίας ελαιώνων ορίων Δήμου Μολάων από τη Δ/νση Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Λακωνίας.

Θέμα 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΣ. για την υλοποίηση του Προγράμματος για τον εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο, κατά το οικονομικό έτος 2009.

Θέμα 8ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΣ. προς κάλυψη δαπανών πληρωμής μονίμου προσωπικού των ΚΕΠ.

Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου σε Επιτροπή με θέματα «Κίνησης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής – Καθορισμός Παραλιών ως Πολυσύχναστες – Κατοικημένες Περιοχές – Τοποθέτηση Ναυαγοσωστών»

Θέμα 10ο: Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής 1ου ΕΠΑΛ Μολάων.

Θέμα 11ο: Αίτηση ΄Εβελυν Νικολακάκου του Δημητρίου για υδροδότηση οικίας εκτός οικισμού στο Τ. Δ. Μολάων στη θέση «ΧΟΝΔΡΟΛΙΑ».

Θέμα 12ο: Αίτηση Παναγιώτη Παράσχου του Γεωργίου για υδροδότηση οικίας εκτός οικισμού στο Τ. Δ. Μολάων στη θέση «ΚΑΜΠΟΣ».

Θέμα 13ο: Καθορισμός διαδικασίας συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και την ανάθεση συλλογής αυτών σε εγκεκριμένο σύστημα ΟΤΚΖ.

Θέμα 14ο: ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων Τ.Δ. Δήμου».

Θέμα 15ο: Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση της επισκευής και συντήρησης του Σχολικού κτηρίου Δημοτικού Σχολείου Πακίων».

Θέμα 16ο: Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπ/σμού οικον. έτους 2010

Να κοινοποιηθεί η παρούσα με απόδειξη στον κ. Δήμαρχο στον κάθε ένα εκ των κ. κ. Δημοτικών Συμβούλων, στους κ. κ. Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Διαμερισμάτων και στον κ. Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *