Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 1η Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

1. Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο (αφορά διαταγή πληρωμής για υπόθεση «ΠΑΡΝΩΝ Ε.Ε.» κατά του Δήμου για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου Αγ. Παρασκευή-Κάμπος»).
2. Ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρο (αφορούν: αγωγή αποζημίωσης δημότη κατά του Δήμου και διαταγή πληρωμής για υπόθεση της «ΠΑΡΝΩΝ Ε.Ε.» κατά του Δήμου για το έργο «Ανάπλαση πλατείας Ελκόμενου».
3. Ανάθεση υποθέσεως σε δικηγόρο ( αφορά αγωγή δημότη κατά του Δήμου).
4. Ανάθεση υποθέσεως σε δικηγόρο (άσκηση ενδίκου μέσου πρόσθετης παρέμβασης σε δικαστική διένεξη Δημοτών).
5. Ανάθεση σε δικηγόρο (αφορά υπόθεση προσφυγής δημότη κατά του Δήμου για αφαίρεση άδειας καταστήματος).
6. Ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρο (Αφορούν: α) αγωγές υπαλλήλων οι οποίοι είχαν προσληφθεί από το Δήμο Μονεμβασίας για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας “STAGE” β) αγωγή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΗΧΟΔΙΑΣΤΑΣΗΣ» κατά του Δήμου, γ) αγωγή της Α.Ε. «ΑΤΕΝ-ΑΤΕ» κατά του Δήμου, δ) αγωγή του κ. Γ. Μπαλαμπάνου κατά του Δήμου, ε) αγωγή της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ» κατά του Δήμου).
7. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 1/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κυπαρισσίου (Αφορά προϋπολογισμό κληροδοτήματος G. KELLIS).
8. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 2/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κυπαρισσίου (Αφορά απολογισμό κληροδοτήματος G. KELLIS.)
9. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 1/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πακίων (Αφορά έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Θεοδ. Μ. Κωστάκου).
10. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 2/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πακίων (Αφορά έγκριση απολογισμού κληροδοτήματος Θεοδ. Μ. Κωστάκου ).

11. Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Γεωλογική & περιβαλλοντική μελέτη για αξιοποίηση της ερευνητικής γεώτρησης του ΙΓΜΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *