Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Μονεμβασίας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 17η Ιανουαρίου τ.ε. ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 15/2011 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασιάς, η οποία αφορά την κατάρτιση του διετούς προγράμματος δράσης της Επιχείρησης»
Εισηγητής: κ. Καλογερίνης Ηλίας (Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.).

2. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 16/2011 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασιάς, η οποία αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του έτους 2012 της Επιχείρησης»
Εισηγητής: κ. Καλογερίνης Ηλίας (Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.).

3. «Περί συγκροτήσεως επιτροπών παραλαβής (μικρών) έργων μέχρι του ποσού των 5.869,40 € για το έτος 2011 (Π.Δ.171/87,άρθρο 15)».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

4. «Περί ορισμού ενός (1) δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτού του, για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων άνω των 5.869,40 € για το έτος 2012 (Π.Δ.171/87, άρθρο 16)».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

5. «Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή αυτού, για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εργασιών & μεταφορών» (άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

6. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2012»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

7. «Περί συγκροτήσεως επιτροπής για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου (άρθρο 1 Π.Δ. 270/1981»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

8. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 20/2011 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασιάς που αφορά τον καθορισμό της αμοιβής του Προέδρου, Αντιπροέδρου και τον καθορισμό της Αποζημίωσης συμμετοχής σε συμβούλια των μελών του Δ.Σ. του Λ.Τ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαρ.

9. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 21α/2011 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασιάς που αφορά την έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, Διοίκησης και Διαχείρισης του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαρ.

10. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 21β/2011 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασιάς που αφορά την ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαρ.

11. «Περί εκτελέσεως του έργου «Κατασκευή δρόμων ρυμοτομικού σχεδίου Πλύτρας, στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

12. «Περί εξετάσεως των ενστάσεων για την τροποποίηση χρήσεως γης ρυμοτομικού σχεδίου Νεάπολης»
Εισηγητής:

13. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Νεάπολης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρ.

14. «Περί αποδοχής ή μη της μελέτης πράξης εφαρμογής (Α΄ ανάρτηση) και κτηματογραφηκής (Β΄ ανάρτηση) για την Τοπογραφική και Χωροταξική μελέτη για την σύνταξη της πράξης εφαρμογής στον Τομέα Δ΄ Σχεδίου πόλης Νεάπολης Βοιών»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.

15. «Περί εκπτώσεως των τελών ύδρευσης Τ.Κ. Κυπαρισσίου για τα έτη 2010 & 2011»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.

16. «Περί χορηγήσεως άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στην Δ.Κ. Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

17. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για την παραλαβή του παραχωρηθέντος απορριμματοφόρου από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λακωνίας»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

18. «Περί της τουριστικής προβολής του Δήμου κατά το έτος 2012»
Εισηγητής: Πρόεδρος Ε.Τ.Α. & Π. κ. Λύρας Χαράλαμπος.

Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται οι κ.κ. Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σπύρος Αβδούλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *