Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασιάς


Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 11η Απριλίου τ.ε. ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί καταρτίσεως του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2011»
Εισηγητές: κ. Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι

2. «Περί ορισμού ενός (1) δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτού αυτού , ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και καθορισμού δύο (2) φορέων παραγωγικών τάξεων ,εκπρόσωποι των οποίων θα μετέχουν στην Επιτροπή (άρθρο 50 Ν. 1566/85)».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Οδοποιία Τοπικού Διαμερίσματος Λιρών»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

4. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Οδοποιία Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Δημητρίου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

5. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Οδοποιία Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Νικολάου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

6. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού της χώρας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

7. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Οδοποιία Τοπικού Διαμερίσματος Ταλάντων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

8. «Περί παραχωρήσεως της χρήσης αίθουσας του Γυμνασίου Μονεμβασίας για την εφαρμογή προγραμμάτων του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

9. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Οδοποιία Διαμερίσματος Κουλεντίων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

10. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση χώρου όπισθεν Δημαρχείου Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι..

11. «Περί τροποποίησης της αριθ. 47/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αντικατάσταση μέλους του Συντονιστικού Τοπικού οργάνου)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

12. «Περί ονομασίας της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μονεμβασιάς»
Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος.

13. «Περί απευθείας αναθέσεως της προμήθειας καυσίμων στις δημοτικές ενότητες που απέβη άγονος ο διαγωνισμός»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται οι κ.κ. πρ. Προϊστάμενοι Τμημάτων των Υπηρεσιών καθώς και οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ο Πρόεδρος

Σπύρος Αβδούλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *