Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 27η Μαρτίου τ.ε. ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ. 14/2011)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2. «Περί επικαιροποίησης της αριθ. 59/2006 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου τ. Δήμου Βοιών,
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

3. «Περί υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα» σε πρόσκληση του Ε.Σ.Π.Α.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη- Χ’’γρηγορίου Παν.

4. «Περί υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση του έργου «Δημοτική οδοποιία» (τ. δήμου Ζάρακα) σε πρόσκληση του Ε.Σ.Π.Α.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη- Χ’’γρηγορίου Παν.

5. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Προκαταρτική Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ζάρακα (νυν Δ.Ε. Ζάρακα Δήμου Μονεμβασιάς)
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη- Χ’’γρηγορίου Παν.

6. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Ανόρυξη – Αξιοποίηση Γεώτρησης Τ.Κ. Παπαδιανίκων (Γεωλογική – Περιβαλλοντική»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.
7. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Δ.Κ. Νεάπολης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.

8. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση υφιστάμενων μελετών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

9. «Περί Λογιστικής διαγραφής χρηματικών υπολοίπων δημοτικών τελών στη Δ.Ο.Υ. Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

10. «Περί διαγραφής οφειλής ποσού 40,00 € από το χρηματικό κατάλογο που βαρύνει τον οφειλέτη Τουρουντάκη Αλέξανδρο».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

11. «Περί του από αριθ. 1/2012 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για την εξέταση φορολογικών υποθέσεων κατοίκων του Δήμου Μονεμβασιάς»
Εισηγητές: κ.κ. Μαυρομιχάλης Κων. & Χριστάκος Στ.

12. «Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς κατάλογους Δ.Ε. Βοιών»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

13. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 37.575,67 €, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

14. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 & τροποποίησης αντίστοιχα του τεχνικού προγράμματος»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

15. «Περί συνάψεως συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

16. «Περί αλλαγής του φορέα υλοποίησης του έργου «Αποχέτευση Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ασωπού – Εγκαταστάσεις Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ασωπού». Ανάκληση της αριθ. 53/2011 Α.Δ.Σ., όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 246/2011 όμοια, σχετικά με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση του εν λόγω έργου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

17. «Περί χορηγήσεως άδειας υδροδότησης ακινήτου εκτός ορίων οικισμού στον Αγγελάκη Θ5εοδώρου, στην Τ.Κ. Νομίων Δ.Ε. Μονεμβασίας (άρθρο 8ο του Κανονισμού Ύδρευσης)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται οι κ.κ. Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σπύρος Αβδούλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *