ΣΥΝΕΝΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 17η  Μαίου  τ.ε.   ημέρα Πέμπτη   και ώρα   18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

             
            1. «Περί εγκρίσεως της εισηγητικής έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού το Δ΄ τρίμηνο 2011»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2. «Περί εγκρίσεως της εισηγητικής έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού το Α΄ τρίμηνο 2012»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3. «Περί συμμετοχής του Δήμου Μονεμβασιάς στο έργο «ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ», που θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» στο πλαίσιο «ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»  Δράση 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση για τις 8 περιφέρειες σύγκλησης» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) (πρόσκληση 38/1003/2.4.2012 της Περιφέρειας Πελοποννήσου)
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.

4. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση προαυλίου δημοτικού σχολείου Νεάπολης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.

5. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Ελιάς»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.
6. «Περί εγκρίσεως της μελέτης του έργου «Διαμόρφωση χώρου διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου», προϋπολογισμού 38.050,00 € και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

7. «Περί εγκρίσεως της μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίων Δ.Ε. Μολάων», προϋπολογισμού 12.455,60 € και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

8. «Περί εγκρίσεως της μελέτης του έργου «Διαμόρφωση οικοπέδου Τ.Κ. Πακίων», προϋπολογισμού 11.975,59 € και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

9. «Περί αλλαγής τίτλου και εγκρίσεως της μελέτης του έργου «Συντήρηση τουαλετών  και λοιπών επισκευών κτιρίου του Λυκείου Μολάων», προϋπολογισμού 18.600,00 € και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

10. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της Υδραυλικής  μελέτης της μελέτης με τίτλο «Βελτίωση χάραξης δημοτικής περιφερειακής οδού Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

11. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική Μελέτη για Προσθήκη – Επέκταση Υπάρχοντος κτηρίου Γυμνασίου Δ.Ε. Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

12. «Περί εγκρίσεως της μελέτης του έργου «Διαμόρφωση χώρου Τ.Κ. Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 30.000,00 € και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

13. «Περί εγκρίσεως της μελέτης του έργου «Αποπεράτωση δημοτικού σχολείου Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 12.600,00 € και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

14. «Περί εγκρίσεως της μελέτης του έργου «Διαμόρφωση γηπέδου 5χ5 Αγγελώνας», προϋπολογισμού 12.600,00 € και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

15. «Περί εγκρίσεως της μελέτης του έργου «Διάνοιξη και διαμόρφωση δρόμου προς εκκλησάκι του Αγίου Ευστρατίου στην Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών», προϋπολογισμού 12.000,00 € και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

16. «Περί εξέτασης των ενστάσεων επί της πράξης εφαρμογής (Α΄ανάρτηση) και κτηματογράφησης (Β΄ανάρτηση) της μελέτης «Τοπογραφική και χωροταξική μελέτη για τη σύνταξη πράξης εφαρμογής τομέα Δ΄ σχεδίου πόλης Νεάπολης Βοιών»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

17. «Περί γνωμοδοτήσεως για την αναγνώριση υφιστάμενου δρόμου ως μοναδικού, ο οποίος συνδέει την επαρχιακή οδό Κεραμωτής – Νεάπολης με τον οικισμό Λίμνες Τ.Κ. Ελίκας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

18. «Περί υπογραφής μνημονίου με την Ε΄ΕΠΚΑ, στα πλαίσια εκτέλεσης της πράξης «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Βαλανιδίων και Αγίου Νικολάου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.

19. «Περί υπογραφής μνημονίου με την Ε΄ΕΠΚΑ, στα πλαίσια εκτέλεσης της πράξης «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Λαχίου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.

20. «Περί υπογραφής μνημονίου με την Ε΄ΕΠΚΑ, στα πλαίσια εκτέλεσης της πράξης «Αποχέτευση Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ασωπού – Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ασωπού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

21. «Περί ανανεώσεως της συνδρομής του ειδικού λογισμικού  «eCM» της ACE-Hellas, του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

22. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2012»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

23. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασιάς, οικονομικού έτους 2012»

24. «Περί επεκτάσεως των δικτύων ύδρευσης εκτός ορίων οικισμού στην Τ.Κ. Ιέρακος, στην Ιερά Μονή Ευαγγελίστριας και στον οικισμό Αγλαδόκαμπο της Δ.Ε. Ζάρακα»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.

25. «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της αριθ. 125/2012 Απόφασης του Δ.Σ. (Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Προκαταρτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Ασωπού»)»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.

26. «Περί χορηγήσεως άδειας για υδροδότηση κατοικίας εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Κυπαρισσίου Δ.Ε. Ζάρακα»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.

27. «Περί της Ονοματοδοσίας οδών και πλατειών Τ.Κ. Πακίων Δ.Ε. Μολάων»
Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης & Πρόεδρος Τ.Κ. Πακίων κ. Καρούνης Μιχ.

  Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.

                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                   

                                                                                         Σπύρος Αβδούλος      

                                     

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *