Τοπικό Συμβούλιο Πακίων:Να ανασταλεί η κατάργηση της Δ.Ο.Υ Μολάων

Τοπικό Συμβούλιο Πακίων:Να ανασταλεί η κατάργηση της Δ.Ο.Υ Μολάων

 
Περί λειτουργίας  της Δ.Ο.Υ Μολάων.
Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης & ενημέρωσε το Συμβούλιο για τα εξής:
‘Ολοι μας  ακούμε σε καθημερινή βάση  τον τελευταίο καιρό πως μάλλον η Δ.Ο.Υ Μολάων- Νεάπολης θα κλείσει & θα μεταφερθεί στην Σπάρτη αφού ήδη έχει προηγηθεί το κλείσιμο της Δ.Ο.Υ Νεάπολης.
Οι λογιστές – φοροτεχνικοί & κάποιοι φορείς της ΝΑ Λακωνίας συνέταξαν την από 3-10-2012 επιστολή τους της οποίας αντίγραφο θα σας αναγνώσω , με την οποία εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους για το κλείσιμο της Δ.Ο.Υ , κάνουν τις επισημάνσεις τους για τα προβλήματα που θα προκύψουν καθώς & για την ταλαιπωρία του κόσμου αλλά & των υπαλλήλων κ.λ.π.
Την επιστολή αυτή την αποστέλλουν στον Υπουργό & Υφυπουργό Οικονομικών  στον Πρωθυπουργό & σε λοιπούς  αποδέκτες .
Θεωρώ πως & εμείς ως Τοπικό συμβούλιο Πακίων πρέπει να λάβουμε σχετική απόφαση συμπαράστασης στους ανωτέρω μήπως & επιτύχουμε από κοινού την συνέχιση λειτουργίας της Δ.Ο.Υ Μολάων & Νεάπολης στους Μολάους  & έχοντας υπόψη μας όλα τα ανωτέρω σας καλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.
Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/4-6-2010 &  μετά από διαλογική συζήτηση,  
Αποφασίζει ομόφωνα
Προτείνει & ψηφίζει:
 • Να  ανασταλεί  η  κατάργηση  της  Δ.Ο.Υ  Μολάων  .
 • Να παραμείνει η Δ.Ο.Υ Μολάων στους Μολάους  &  να  στελεχωθεί  πιο  άρτια  & λειτουργικά .
 • Να γίνει το συντομότερο από πλευράς Δήμου η δωρεάν παραχώρηση κτιρίου για
     την στέγαση της Δ.Ο.Υ Μολάων & Νεάπολης στους Μολάους.
 • Καθιστά υπεύθυνο το Υπουργείο Οικονομικών  &  κάθε  πολιτικό  ή  άλλο  πρόσωπο που εμπλέκονται στο κλείσιμο  της  Δ.Ο.Υ Μολάων  για  τα  προβλήματα  που  θα προκύψουν αλλά ειδικά για την ταλαιπωρία του πολίτη.
 • Επισημαίνει πως τέτοιου είδους εκσυγχρονισμοί με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν
      σε πλήρη αποτυχία &  θα   φέρουν  την περιοχή μας  πολλά  χρόνια  πίσω  & όχι   
      μπροστά.
Στη συνέχεια & επειδή δεν υπήρχε  άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λύση της συνεδρίασης
Αφού συντάχτηκε και αναγνώστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:                                                                                        Πάκια 09-10-2012                                                                                                                                                                                  Ο Πρόεδρος
                                                                                     Μιχαήλ Καρούνης             

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *