Φωτοβολταϊκά για Αγρότες

Μετά από καθυστερήσεις μηνών, διαβουλεύσεις και αρκετές αλλαγές στην πορεία, το πολυαναμενόμενο και μακροσκελές νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή, δημιουργώντας έτσι το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση των επενδύσεων στο νευραλγικό και πολλά υποσχόμενο τομέα της «πράσινης» οικονομίας.

Ο νέος νόμος δίνει και στους επαγγελματίες αγρότες τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 100 KW, εξασφαλίζοντας έτσι ένα επιπλέον σημαντικό εισόδημα στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.

Στο κείμενο που ακολουθεί, η Agrenda επιχειρεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο αποσαφηνίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο νέος νόμος σε όσους αγρότες θελήσουν να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Αφού οι ενδιαφερόμενοι αγρότες λύσουν τις απορίες τους με βάση τα νέα δεδομένα που προϋποθέτει ο νόμος, στη συνέχεια θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν τεχνικό σύμβουλο, για να οργανώσει τον φάκελο της άδειας εγκατάστασης. Στην επιλογή της έκτασης, της τεχνολογίας που θα αξιοποιηθεί, στο κεφάλαιο που θα διαθέσει, αλλα και τον τρόπο χρηματοδότησης της επένδυσης, τον τελευταίο λόγο, φυσικά, έχει ο αγρότης-επενδυτής.

Γι’ αυτό το λόγο στον παρόντα φάκελο θα βρείτε τα νέα και τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά προγράμματα και επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά που «τρέχουν» οι μεγαλύτερες τράπεζες, εν αναμονή φυσικά και των ανανεωμένων προγραμμάτων, που θα έχουν προσαρμοστεί πλήρως στις επιταγές του νεοψηφισθέντος νομοσχεδίου. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ο παρακάτω οδηγός αφορά τις εγκαταστάσεις ισχύος έως 100 KW, που είναι το ιδανικό μέγεθος για να επενδύσει ένας ή δύο επαγγελματίες αγρότες. Το κόστος και τα έσοδα της επένδυσης αναλύονται στη σελίδα 30.

Σε ποιες εκτάσεις μπορούν να εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά;

ImageΣύμφωνα με το νομοσχέδιο, επιτρέπεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται – από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του κάθε Νομού- ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Μάλιστα, για τις εκτάσεις αυτές το νομοσχέδιο απαγορεύει ρητά την άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας πέρα από τη γεωργική εκμετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. Οποιαδήποτε άλλη επέμβαση, είτε για τη μεταβολή του προορισμού τους και τη διάθεσή τους για άλλες χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων ή παροχή άλλων εξυπηρετήσεων μέσα σε αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης τους, αποτελεί «εξαιρετικό μέτρο και διενεργείται μόνο για λόγους που εξυπηρετούν τον γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης ή την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ».

Ποιες περιοχές εξαιρούνται;

Απαγορεύεται η εγκατάσταση ΑΠΕ (συνεπώς και φωτοβολταϊκών) σε αγροτεμάχια της Αττικής που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, καθώς και σε περιοχές της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας με ΦΕΚ. Απαγορεύεται, επίσης, η εγκατάσταση σε αγροτική γη που ορίζεται ως υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν.2508/1997 (Α’ 124), καθώς και Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια.

Πόση έκταση θα μπορούν να καταλαμβάνουν τα φωτοβολταϊκά;

ImageΠροϋπόθεση για την παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας – εκτός από τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις- είναι οι εκτάσεις που θα δεσμευτούν για το σκοπό αυτό να μην ξεπερνούν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων του συγκεκριμένου νομού.

Ως κριτήριο θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2008 της Γενικής Γραμματείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας.

Για τον υπολογισμό της κάλυψης θα λαμβάνεται υπόψη η οριζόντια προβολή επί του εδάφους των φωτοβολταϊκών στοιχείων.

Υπάρχουν άλλοι περιορισμοί ή προϋποθέσεις;

To νομοσχέδιο ορίζει ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι δυνατό να ορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, περιλαμβανομένων, για παράδειγμα, της μέγιστης κάλυψης εδάφους ανά σταθμό, των ελάχιστων αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου του σταθμού, περιορισμών στον τρόπο θεμελίωσης και υποχρεώσεων για την αποκατάσταση του γηπέδου μετά την αποξήλωση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε.

Θα δοθεί προτεραιότητα στους αγρότες;

ImageΣτο νομοσχέδιο δεν αναφέρεται ρητά κάτι τέτοιο. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της Agrenda, με προσωπική παρέμβαση του ίδιου του πρωθυπουργού προωθείται ειδική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία θα δίνεται προτεραιότητα στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για την κατασκευή φωτοβολταϊκών μονάδων σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Μάλιστα, το χρονικό αβαντάζ που θα δοθεί στους επαγγελματίες αγρότες αναμένεται να διαμορφωθεί στους έξι μήνες. Ύστερα από το διάστημα αυτό, εφόσον υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης του τομέα και κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες αρχές, θα δίνεται η δυνατότητα και στους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους επενδυτές από άλλους κλάδους να επενδύσουν.

Σε τι τιμές θα πωλείται το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα;

Για την τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά ισχύος μέχρι 100 KW που εγκαθιστούν οι αγρότες ισχύει ό,τι και για όλα τα υπόλοιπα φωτοβολταϊκά της ίδιας ισχύος. Οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα 1.

Οι τιμές που καθορίζονται στον πίνακα αυτό αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν η τιμή που αναφέρεται στον πίνακα αυτόν αναπροσαρμοσμένη κατά τα ανωτέρω, είναι μικρότερη της μέσης Οριακής Τιμής του Συστήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά το προηγούμενο έτος, προσαυξημένης κατά 30%, 40%, και 40%, αντίστοιχα για τις περιπτώσεις Α, Β, και Γ, του ανωτέρω πίνακα, η τιμολόγηση γίνεται με βάση τη μέση Οριακή Τιμή του Συστήματος του προηγούμενου έτους, προσαυξημένη κατά τους αντίστοιχους ως άνω συντελεστές.

Όσοι παραγωγοί έχουν συνάψει ήδη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν θέσει σε λειτουργία τους σταθμούς τους, μπορούν είτε να τροποποιήσουν τη σύμβασή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων με τιμή αναφοράς που αντιστοιχεί στον Φεβρουάριο 2010 και διάρκεια ίση με το χρονικό διάστημα που υπολείπεται της εικοσαετίας από τη θέση των σταθμών σε λειτουργία είτε να συνεχίσουν την εκτέλεση της ισχύουσας σύμβασης. Στην περίπτωση συνέχισης της ισχύουσας σύμβασης, αν ασκήσουν το δικαίωμα της ανανέωσης της σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.3468/2006, ως τιμή πώλησης θα συνομολογείται, κατά τα προβλεπόμενα στον πίνακα, αυτή που αντιστοιχεί στον μήνα και έτος της ανανέωσης».

Προβλέπονται έξτρα κίνητρα ή επιχορηγήσεις;

ImageΠέραν της τιμής, το νομοσχέδιο δεν παρέχει κάποιο επιπλέον κίνητρο ή επιδότηση για τους παραγωγούς. Ωστόσο, οι επαγγελματίες αγρότες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά είναι πολύ πιθανό να βρουν ευκαιρίες χρηματοδότησης από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο που αναμένεται να ψηφισθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει η υπουργό Οικονομίας, Λούκα Κατσέλη, ο εν λόγω νόμος θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προηγούμενος Αναπτυξιακός είχε χρηματοδοτήσει αρκετές επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρήσεις.

Θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη για παραγωγούς από καπνοπαραγωγικές περιοχές;

Εκτός απροόπτου, ναι. Ειδικά για τις καπνοπαραγωγικές περιοχές, τόσο πρώην όσο και νυν καπνοπαραγωγοί που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά αναμένεται να έχουν δυνατότητα ένταξης της επένδυσής τους στα Σχέδια Βελτίωσης. Θα πρέπει να περιμένουμε, ωστόσο, την τελική μορφή του νέου προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής.

Πάντως, το νομοσχέδιο δεν αποσαφηνίζει αν οι αγρότες θα μπορούν να προχωρήσουν στις παραπάνω «πράσινες» επενδύσεις ως φυσικά πρόσωπα ή ως νομικά-οπότε και θα πρέπει να προχωρήσουν στη σύσταση εταιρείας.

Οι αγρότες που θα επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά πρέπει να αλλάξουν ασφαλιστικό φορέα;

ImageΌχι. Παρά την αρχική σύγχυση γύρω από το θέμα, το πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τις ευέλικτες μορφές εργασίας ξεκαθαρίζει το τοπίο. Σύμφωνα με αυτό, λοιπόν, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι 100 KW εξαιρούνται για μια πενταετία τουλάχιστον από την υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ. Οι αγρότες αυτοί θα ασφαλίζονται στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΓΑ. Αντίθετα, στον ΟΑΕΕ θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά φυσικά πρόσωπα όπως και μέλη οποιασδήποτε μορφής εταιρειών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος πάνω από 20 KW είτε σε κτηριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα.

Δάνειο ή leasing

ImageΝέα «όπλα» βγάζουν από τη φαρέτρα τους οι τράπεζες, προκειμένου να μπουν δυναμικά στο παιχνίδι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με επενδυτική βάση κυρίως στη μικρομεσαία ισχύ (κάτω των 100 KW) «τρέχουν» προγράμματα που διευκολύνουν ένα μέσο επενδυτή να προχωρήσει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε συνδυασμό με κοινοτικά προγράμματα και με τον Αναπτυξιακό Νόμο (αναμένεται από τον επόμενο μήνα). Όταν ολοκληρωθούν και τα πακέτα επιχορήγησης που έχουν εξαγγείλει τα αρμόδια υπουργεία, προβλέπεται να διαμορφωθούν οριστικά και τα χρηματοδοτικά πακέτα που θα παρουσιάσουν οι τράπεζες, οι οποίες φαίνονται έτοιμες από καιρό για το επόμενο βήμα. Ήδη η πρακτική της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) κερδίζει έδαφος και σε αυτό τον χώρο, αφού επιτρέπει στον επενδυτή με χαμηλότερο αρχικό κεφάλαιο να ξεκινήσει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Ουσιαστικά, τα πρώτα χρόνια της επένδυσης, ο αγρότης «νοικιάζει» τα φωτοβολταϊκά από την τράπεζα και μετά από ένα χρονικό διάστημα, που μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 3 και 10 ετών, μεταβιβάζονται στον ίδιο.

Η τράπεζα χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, είτε αυτά εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα είτε καλύπτονται εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο έχει βάση το Euribor ή το Libor και το ποσοστό του δανείου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, που έχουν σχέση πάντα με τη βιωσιμότητα της επένδυσης.

● Διάρκεια χρηματοδότησης: Μέχρι 10 έτη.

● Εκχώρηση της σύμβασης αγοροπωλησίας ρεύματος με τον ΔΕΣΜΗΕ. Μόνο με τις προσωπικές εγγυήσεις των φορέων της επιχείρησης.

● Ασφαλιστικές καλύψεις: Προσφέρεται πακέτο ασφάλισης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, για την προστασία του επενδυτή.

● Εφόσον η επιχείρηση έχει υπαχθεί σε αναπτυξιακά προγράμματα, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει χρηματοδότηση για την προεξόφληση της επιχορήγησης.

● Χρηματοδότηση μέσω leasing:

α) Ποσοστό χρηματοδότησης 100% της επένδυσης εξοπλισμού μέσω leasing, διάρκεια: 3-5 έτη και Management Fee 0,5% πλέον ΦΠΑ για εγκατάσταση έως 20 KW και 0,3% εγκατάσταση 20-150 KW.

β) Υποχρεωτική ασφάλιση εξοπλισμού με δαπάνες της μισθώτριας και εκχώρηση σύμβασης αγοραπωλησίας ρεύματος με ΔΕΗ-ΔΕΣΜΗΕ.

Στα οικιακά φωτοβολταϊκά (π.χ. σε στέγες) έχει επικεντρωθεί η στρατηγική της Eurobank, χωρίς να αποκλείει, βεβαίως, επενδυτές από διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, όπως αγρότες. Έτσι, το «πράσινο δάνειο» που λανσάρει, απευθύνεται σε εγκαταστάσεις έως 10 KW. με βάση τον υπολογισμό της τράπεζας: Οι ιδιώτες που εγκαθιστούν ΦΒ συστήματα στη στέγη του σπιτιού τους έχουν τη δυνατότητα να πωλούν την παραγόμενη ενέργεια στη ΔΕΗ προς 0,55 ευρώ ανά κιλοβατώρα (Kwh). Εάν αναλογιστεί κανείς, πως ένα ΦΒ σύστημα με ισχύ 10 KW παράγει κατά μέσο όρο ενέργεια ίση με 13.600 Κwh ετησίως, τότε το ετήσιο έσοδο από την πώληση της ενέργειας στη ΔΕΗ είναι 0,55 ευρώ x 13.600Kwh = 7.480 ευρώ.

Οποιοσδήποτε ιδιώτης (ή μικρή επιχείρηση) μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα σπίτι του αρκεί να καλύπτει τις παρακάτω προϋποθέσεις:

● Να έχει στην κυριότητά του το ακίνητο όπου θα εγκατασταθεί το ΦΒ σύστημα.

● Να διαθέτει μετρητή της ΔΕΗ στο όνομα του ενδιαφερόμενου.

Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ του συστήματος και την εταιρεία εγκατάστασης που θα αναλάβει το έργο. Κατά μέσο όρο, για ένα ΦΒ σύστημα έως 10 ΚW το συνολικό κόστος κυμαίνεται από 35.000 ευρώ έως 45.000 ευρώ περίπου.

Το πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με την τιμή πώλησης των 0,55 ευρώ / Kwh της ΔΕΗ είναι σε ισχύ από το 2009 και αφορά συμβάσεις που θα υπογραφούν με τη ΔΕΗ μέχρι και το 2011. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για σταθερά φωτοβολταϊκά που έχουν μικρότερη απόδοση, καθώς δεν περιστρέφονται ακολουθώντας τον ήλιο.

Εξειδικευμένο δάνειο για φωτοβολταϊκά μέχρι 150 KW έχει παρουσιάσει και η Alpha Bank, με επιλέξιμες δαπάνες τα έξοδα εγκατάστασης και αγοράς εξοπλισμού, που επιχορηγούνται μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 ή άλλων Κοινοτικών Προγραμμάτων.

Το ανώτατο ποσοστό του δανείου βάσει του χρηματοδοτικού σχήματος, ανέρχεται στο επίπεδο που προσδιορίζει η έγκριση υπαγωγής του στον Αναπτυξιακό Νόμο.

● Ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor μηνός / τριμήνου πλέον περιθωρίου προσαυξήσεως έως 5,00% (πλέον εισφοράς του Ν.128/75 ήτοι 0,60%).

● Διάρκεια Δανείου: 10 έτη

● Περίοδος Χάριτος: Λήξη 3 μήνες μετά την ημερομηνία ολοκληρώσεως της επενδύσεως – όπως αυτή θα ορίζεται στην κάθε απόφαση υπαγωγής – χωρίς κεφαλαιοποίηση των τόκων.

● Τρόπος Εξυπηρετήσεως: Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Μερική ή ολική πρόωρη εξόφληση, χωρίς επιβάρυνση.

Σε νέα… χωράφια

ImageΕιδικό πρόγραμμα 100% χρηματοδότησης μέσω leasing των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, ετοιμάζει ο όμιλος της ATEbank.

Όπως έγραψε η Agrenda το Σάββατο 22 Μαΐου, το εν λόγω χρηματοδοτικό πρόγραμμα προβλέπει τη κατασκευή μονάδων μέχρι 100 ΚW, το συνολικό κόστος των οποίων υπολογίζεται σε 350.000 ευρώ.

Το σχετικό πρόγραμμα θα «τρέξει» η ATELeasing καθώς θα κινείται με τους κανόνες της χρηματοδοτικής μίσθωσης και η διάρκειά του θα κυμαίνεται μεταξύ 12 και 15 χρόνων.

Γίνονται, επίσης, συζητήσεις ώστε το πρόγραμμα να προβλέπει επιδοτούμενο επιτόκιο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη με παρέμβαση του ίδιου του πρωθυπουργού, η προτεραιότητα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών για την κατασκευή μονάδων φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας θα φθάσει τους 6 μήνες και στη συνέχεια θα δοθεί αυτή η δυνατότητα στους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους επενδυτές, εφ’ όσον υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης του τομέα και κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες αρχές.

Κόστος και απόσβεση

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, τα προβλεπόμενα μεικτά έσοδα μιας μονάδας φωτοβολταϊκών νέας τεχνολογίας (trackers) ισχύος 100 KW υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε 80.000-90.000 ευρώ το χρόνο, για όσους επενδυτές συνδεθούν με το δίκτυο μέχρι τις 31 Αυγούστου. Από κει και πέρα το τιμολόγιο αγοράς ρεύματος από τη ΔΕΗ μειώνεται σταδιακά ανά εξάμηνο, την πενταετία 2010-2014, όπως δείχνει ο πίνακας στη σελίδα 28. Πάντως, η τιμή είναι σταθερή για τον επενδυτή, από τη στιγμή που «κλειδώσει» τη σύμβαση με τον ΔΕΣΜΗΕ.

Το επιπλέον θετικό του νέου νομοσχεδίου-Μπιρμπίλη είναι η απλοποιημένη διαδικασία αδειοδότησης, αφού μόνο με τρία δικαιολογητικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία. Με την εφαρμογή του παραπάνω χρηματοδοτικού προγράμματος από την ΑΤΕ ή οποιαδήποτε άλλη εμπορική τράπεζα, σε μια περίοδο 12 ετών παρέχεται η δυνατότητα απόσβεσης της επένδυσης με παράλληλη εξασφάλιση καθαρού εισοδήματος για τον αγρότη της τάξεως άνω των 25.000 ευρώ το χρόνο. Σημειωτέον ότι για μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής αυτής της κατηγορίας απαιτούνται 6 στρέμματα γης.

Συστήματα ιχνηλάτησης για βέλτιστη απόδοση

ImageΠροκειμένου τα φωτοβολταϊκά να αποδίδουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί περιστρεφόμενες βάσεις, γνωστές και ως συστήματα ιχνηλάτησης ή παρακολούθησης (solar tracker) που διασφαλίζουν ότι οι ακτίνες του ηλίου θα πέφτουν καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας σε ορθή γωνία. Κι αυτό, διότι τα φωτοβολταϊκά αποδίδουν τη μέγιστη ενέργεια όταν οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν στις συστοιχίες υπό γωνία 90°. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές τους, τα συστήματα αυτά, μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση των φωτοβολταϊκών μέχρι και κατά 45%.

Τα συστήματα ιχνηλάτησης χρησιμοποιούν δύο τρόπους ελέγχου της περιστροφής των ηλιακών στοιχείων. Ένας τρόπος είναι βάσει αστρονομικού αλγόριθμου, διαφορετικού για τον κάθε τόπο εγκατάστασης. Μια άλλη δυνατότητα είναι το σύστημα ελέγχου με αισθητήρα φωτός, που μετράει την ηλιακή ακτινοβολία που δέχονται τα ηλιακά στοιχεία.

Ορισμένα συστήματα ιχνηλάτησης χρειάζεται να ρυθμίζονται εποχιακά και τα περισσότερα απαιτούν ετήσιο έλεγχο και λίπανση. Καθώς τα περισσότερα είναι κατασκευασμένα από μαλακό χάλυβα, συνήθως απαιτείται και συντήρηση της βαφής τους. Τα συστήματα ιχνηλάτησης είναι ήδη διαθέσιμα στην ελληνική αγορά από διάφορες εταιρείες παραγωγής, εμπορίας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων.
(ΠΗΓΗ..http://www.thrakisolar.gr)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *