ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει ότι προκηρύσσει τέσσερις (4) νέες επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών που έχουν την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή τους στο Δήμο Μονεμβασίας, για τη συμμετοχή στις λαϊκές αγορές του Δήμου ως εξής:
 Δύο (2) επαγγελματικές άδειες κατηγορίας «ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια)» κατηγορία ζ.
 Μία (1) επαγγελματική άδεια κατηγορίας «νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας)» κατηγορία γ.
 Μία (1) επαγγελματική άδεια κατηγορίας «ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα)» κατηγορία η.
Η αίτηση κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερόμενου θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο Δημαρχείο του Δήμου Μονεμβασίας, στους Μολάους Λακωνίας.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, και να αναφέρονται σε αυτήν τα είδη των προς πώληση εμπορευμάτων και η κατηγορία στην οποία ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμπεριληφθεί.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 03/06/2016 ως 17/06/2016, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Α.Δ.Α.: 7ΦΡΞΩΚ9-ΘΓΖ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, στα τηλέφωνα 2732360 525 – 541 – 576.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *