Διαδικασίες εκδοσης αδειδότησης γεωτρήσεων απο τον Συνεταιρισμό Μολάων Πακίων

Διαδικασίες εκδοσης αδειδότησης  γεωτρήσεων απο τον Συνεταιρισμό Μολάων Πακίων
   
   Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μολάων-Πακίων ενημερώνει τους χρήστες επιφανειακών ή υπόγειων νερών (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές κλπ) ότι ξεκίνησαν οι διαδικασίες  έκδοσης αδειοδότησης τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο του Συνεταιρισμού από την Δευτέρα 28 Μαΐου 2012 και ώρες 5.00μ.μ.έως 8.00μ.μ. έχοντας μαζί τους τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:
         1.Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού(όπως αντίγραφο σχετικής απόφασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης νερού, αντίγραφο παλαιάς άδειας, παραστατικά της Δ.Ε.Η., βεβαίωση ή παραστατικό αρμόδια δημόσιας αρχής).Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κανένα από τα παραπάνω αποδεικτικά, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υδροληψίας και η μη ύπαρξη κανενός από τα παραπάνω αποδεικτικά.
       
          2.Αντίγραφα Τίτλων Κατοχής από τα οποία προκύπτουν δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στο οποίο γίνεται η χρήση νερού,όπως:
              i)συμβολαιογραφικό έγγραφο που προκύπτει δικαίωμα κυριότητας η επικαρπίας.
             ii)συμφωνητικό μίσθωσης
            iii)ένορκη βεβαίωση
            iv)αποσπάσματα χάρτη αγροτεμαχίου από δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης συνοδευόμενο από δυο υπεύθυνες δηλώσεις γειτονικών ιδιοκτητών περί κατοχής του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου.
    
          3.Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. ή του συλλογικού οργάνου.
    
          4.Σε περιπτώσεις όπου υφίσταται συλλογικά δίκτυα διαχείρισης νερού, βεβαίωση φορέα περί μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο.
      5.Ο κάτοχος (χρήστης) της υδροληψίας θα πρέπει επίσης να γνωρίζει τα εξής στοιχεία για την συμπλήρωση εντύπου:
·        Παροχή (σε κυβικά ανά ώρα)
·        Κωδικός αριθμός Δ.Ε.Η. (σε περίπτωση ηλεκτροδότησης)
·        Ένδειξη μετρητή Δ.Ε.Η./ημερομηνία
·        Τύπος αντλίας (πομώνα, υποβρύχιο κλπ)
·        Ιπποδύναμη αντλίας
·        Βάθος και διάμετρος διάτρησης
·        Βάθος και διάμετρος σωλήνωσης
·        Στάθμη ηρεμίας
·        Συνοπτική περιγραφή αρδευόμενων αγροτεμαχίων.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5.00 – 8.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 16η ΙΟΥΝΙΟΥ
2012.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *