ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ- ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ- ΚΑΡΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ- ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ- ΚΑΡΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

2477b7e3fd402fadf973cde9406ca1a1_L
Πως θα κάνετε αίτηση για επιδότηση ενοικίου δωρεάν ρεύμα και κάρτα σίτισης Ξεκινησαν Δευτέρα 20 Απριλίου η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μέσω του ypakp.gr των δικαιούχων για τις παροχές του νόμου σε σχέση με την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και συγκριμένα για το δωρεάν ρεύμα, την επιδότηση ενοικίου και το επίδομα σίτισης Συγκεκριμένα, οι πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να κάνουν αιτήσεις για: 1) τη δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και δωρεάν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 2) επίδομα ενοικίου και 3) επιδότηση σίτισης Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, είτε μόνοι τους, είτε σε ένα ΚΕΠ, αν δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η αίτηση θα είναι διαθέσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή που θα αναρτηθεί στη κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (http://www.ypakp.gr/). Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση γίνεται με την χρήση των ίδιων κωδικών που χρησιμοποιούν οι δικαιούχοι για πρόσβαση στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS). Επίσης σε κάθε ΚΕΠ θα υπάρχουν πιστοποιημένοι χειριστές ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι οποίοι, εφόσον χρειάζεται, θα βοηθούν τους δικαιούχους στη συμπλήρωση της αίτησής τους. Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Μαΐου 2015.
Πληροφορίες στα Κ.Ε.Π. ΜΟΛΑΩΝ 27320 -29000
ΑΣΩΠΟΥ: 27323-60710, 27320 -83600
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ:27320-61111
ΝΕΑΠΟΛΗΣ:27343-60133, 27340-24085
ΡΕΙΧΕΑ: 27323-60420

Όλες οι λεπτομέρειες για το επίδομα ενοικίου το δωρεάν ρεύμα και την κάρτα σίτισης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 4320/2015
Βάσει της αριθμ. ΟΙΚ.494/7-4-2015, (φΕΚ 577 /Β/ 9-4-2015 ΚΥΑ εξειδίκευσης των όρων, προϋποθέσεων και
διαδικασιών υλοποίησης των παροχών των άρθρων 1-3 του Νόμου για την ανθρωπιστική κρίση, ισχύουν τα παρακάτω:

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Είναι όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

Οικογενειακή κατάσταση Εισόδημα Ετήσιο

Μεμονωμένο άτομο 2.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι) χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος 3.600 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη 4.200 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη 4.800 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη 5.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη 6.000 €

Συγχρόνως, δεν θα πρέπει να έχουν:
Ακίνητη περιουσία αξίας 90.000 € αν είναι μεμονωμένο άτομο, όριο που αυξάνεται κατά 10.000 € για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο μέλος ή 15.000 € για κάθε ενήλικο μέλος, μέχρι τις 200.000 €.
Καταθέσεις, αθροιστικά όλων των μελών της οικογένειας, (τις δηλώνουν μόνοι τους στην αίτηση) διπλάσιες από το εισοδηματικό όριο της κατηγορίας τους, δηλαδή:

Οικογενειακή κατάσταση Συνολικό ύψος καταθέσεων

Μεμονωμένο άτομο 4.800 €
Οικογένεια (ζευγάρι) χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος 7.200 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη 8.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη 9.600 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη 10.800 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη 12.000 €
Έτος εισοδήματος: 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα μέσα στο 2013)
Το δηλωνόμενο εισόδημα θα είναι το συνολικό εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας, αφού
αφαιρεθούν οι φόροι και η εισφορά αλληλεγγύης.
Δεν λαμβάνεται υπόψη, ούτε δηλώνεται το τεκμαρτό εισόδημα, ακόμη κι αν είναι μεγαλύτερο του αποκτηθέντος
Στο εισόδημα περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα, βοηθήματα κ.λπ., εκτός από: διατροφές ανηλίκων τέκνων, επίδομα αναδοχής, εξωϊδρυματικά επιδόματα, επιδόματα αναπηρίας.

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ καμία παροχή άτομα που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» ή
φιλοξενούνται σε ιδρύματα
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ παροχή ρεύματος άτομα που φιλοξενούνται
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ επίδομα ενοικίου όσοι:
διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στα όρια του Νομού στον οποίο ζουν μονίμως,
παίρνουν επίδομα ενοικίου από άλλο φορέα ενοικιάζουν κατοικία από συγγενείς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

2. ΠΑΡΟΧΕΣ:
α. Δωρεάν επανασύνδεση κομμένης ηλεκτρικής παροχής στην κύρια κατοικία και παροχή δωρεάν ποσότητας ρεύματος 300 kwh ανά μήνα (1.200 kwh ανά τετραμηνία)
β. Επίδομα ενοικίου: 70 €/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 € ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένειας και μέχρι 220 ευρώ μηνιαίως
γ. Επιδότηση σίτισης: δίνεται υπό μορφή ηλεκτρονικής κάρτας για την προμήθεια τροφίμων από
καταστήματα. Κάθε μήνα η κάρτα πιστώνεται με το δικαιούμενο από κάθε άτομο ή οικογένεια ποσό (70 €/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 € ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένειας και μέχρι 220 ευρώ μηνιαίως)

3. ΑΙΤΗΣΗ:
Είναι ηλεκτρονική, σε εφαρμογή που θα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για αιτούντες που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό μέσο εισόδου στο διαδίκτυο, η αίτηση συμπληρώνεται στα ΚΕΠ από υπάλληλο βάσει των όσων δηλώνουν οι αιτούντες και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΗΔΙΚΑ σε ό,τι αφορά στη συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης (οι οδηγίες θα σταλούν από την ΗΔΙΚΑ στα ΚΕΠ, αλλά θα περιλαμβάνονται και στην εφαρμογή). Όταν οι αιτούντες δεν είναι ενταγμένοι στο ΚΟΤ ή στο Ειδικό Μητρώο Ευάλωτων Πελατών θα ανοίγει link και θα συμπληρώνεται συγχρόνως η αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ ή στο Μητρώο.
Η τελική αίτηση που συμπληρώνεται στα ΚΕΠ θα εκτυπώνεται, θα υπογράφεται από τον αιτούντα και θα φυλάσσεται στο αρχείο του ΚΕΠ για τη διασφάλιση ότι έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία όπως τα έδωσε ο πολίτης. Στον αιτούντα θα εκτυπώνεται ο αριθμός της αίτησης που θα βγαίνει αυτόματα από το σύστημα και θα του παραδίδεται εν ήδη πρωτοκόλλου υποβολής.
.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *