Υπογραφή σύμβαση κατασκευής του έργου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νεάπολης» της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ».

Υπογραφή  σύμβαση κατασκευής του έργου  Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νεάπολης» της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ».

DSC_0071

Στο στάδιο της υλοποίησης εισέρχεται το Υποέργο 5 «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νεάπολης» της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ».
Η σχετική σύμβαση κατασκευής του έργου, προϋπολογισμού 2.736.004,30€, με ΦΠΑ, υπογράφηκε στις 22 Ιουλίου 2014, από το Δήμαρχο Μονεμβασίας κ. Ηρακλή Γ. Τριχείλη και τον κ. Τζινιέρη Μιχαήλ του Δημητρίου νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε».
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο του Ε.Π. “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” 2007 – 2013 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ και η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσής του είναι έως την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Με το υποέργο θα κατασκευασθεί αποχετευτικό δίκτυο (κεντρικοί αγωγοί, βαρύτητας, βοηθητικοί) συνολικού μήκους 19.120 m από τα οποία: 12.600 m είναι από Φ 200, τα 4.000 m είναι από Φ 250, τα 1.550 m είναι από Φ 315, 550 m από Φ 400 και 420 m από Φ 500.
Με την έναρξη κατασκευής του Υποέργου 5 «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νεάπολης» και την ήδη σε εξέλιξη εργολαβία για το Υποέργο 2 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ)», υλοποιείται ένα σημαντικό έργο υποδομής για το Δήμο μας, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, ενισχύοντας ιδιαίτερα τις περαιτέρω προσπάθειες όλων μας για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *