Υψηλή κατάταξη του Δήμου Μονεμβασίας για την αποτελεσματικότητά του.

Υψηλή κατάταξη του Δήμου Μονεμβασίας για την αποτελεσματικότητά του.
Μονεμβασία Πελοπόννησος

Στους δέκα καλύτερους μεσαίους ηπειρωτικούς δήμους της χώρας συγκαταλέγεται ο Δήμος Μονεμβασίας για την αποτελεσματικότητά του, μετά από αξιολόγηση που έγινε από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και το Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας & Διακυβέρνησης (ΚεΔΕΠΟΔ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Αποδοτικότητα

Η μελέτη για την οικονομική αποδοτικότητα των δήμων, είχε ως στόχο την αξιολόγηση των δημοτικών αρχών της χώρας βάσει των επιδόσεών τους στα πεδία που αποτελούν τις βασικές τους αρμοδιότητες, στο πλαίσιο της αποδοτικότητας και της συμμόρφωσής τους ως προς το κανονιστικό πλαίσιο που τους δεσμεύει.

Ο δείκτης αποτελεσματικότητας αποτελείται από 5 βασικές κατηγορίες που αξιολογούν:

1. Την οργάνωση και τη διακυβέρνηση: το κατά πόσο ο δήμος δρα βάσει ενός συγκεκριμένου επιχειρησιακού πλάνου, με στοχοθεσία, διαφάνεια και λογοδοσία.

2. Την οικονομική διαχείριση: την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, στοχεύοντας στις επενδύσεις για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του πολίτη.

3. Τις υπηρεσίες: το εύρος υπηρεσιών που προσφέρει ο δήμος σε νέους, παιδιά, ηλικιωμένους, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τις υπηρεσίες πολιτισμού, άθλησης.

4. Τη βιωσιμότητα: το κατά πόσο ο δήμος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για απορρίμματα, ανακύκλωση και πράσινη ανάπτυξη και

5. Την πολιτική προστασία: τον βαθμό ετοιμότητας του δήμου για επέμβαση σε περιπτώσεις ανάγκης.

Βάσει των συμπερασμάτων-πορισμάτων της μελέτης, ο Δήμος Μονεμβασίας συγκαταλέγεται στο 10% των δήμων με την καλύτερη συνολική επίδοση ανά κατηγορία ήτοι στην 9η θέση μεταξύ των μεσαίων ηπειρωτικών δήμων της χώρας.

          Η υψηλή κατάταξη του Δήμου μας αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της
προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής και των εργαζόμενων του Δήμου προς όφελος των δημοτών, για την ανάπτυξη και πρόοδο των τοπικών κοινωνιών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                       ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ